مقامهاي كسب شده واحد علي آباد کتول درمسابقات استانی درسال تحصيلي 94-93 ونیمسال اول95-94

مقام رشته ورزشي
اول

1- كاراته برادران دانشجو

2- آمادگی جسمانی خواهران دانشجو

3- والیبال خواهران دانشجو

4- دارت خواهران دانشجو

5- دارت خواهران دانشجو

6- والیبال برادران

دوم

1- شطرنج برادران دانشجو

2- طناب کشی برادران دانشجو

3- داژبال خواهران دانشجو

سوم

1- بدمينتون برادران دانشجو

2- والیبال برادران دانشجو

3- فوتسال خواهران دانشجو

4- کاراته خواهران دانشجو

5- طناب کشی خواهران دانشجو

6- بسکتبال برادران

 

 

 jog 2

 

 

سایر افتخارات و اقدامات

 

-    اعزام تیم والیبال ساحلی برادران مورخ 93/12/5 به مسابقات کشوری به میزبانی واحد کیش و کسب غرور آفرین مقام قهرمانی مسابقات بین 34 تیم شرکت کننده از سراسر کشور با حضور دانشجوی ملی پوش اقای بهمن سالمی(رشته تربیت بدنی)

-    برگزاری اردوی آمادگی تیم کاراته دانشجویان پسر استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم به مسابقات سراسری به میزبانی واحد ساری مورخ94/2/9 و کسب مقام دوم تیمی توسط استان گلستان و مقام دوم دانشجوی واحد اقای سعید کوثری

-    برگزاری اردوی آمادگی تیم والیبال دانشجویان دختر استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم استان به مسابقات سراسری به میزبانی واحد شهرکرد مورخ94/5/18 و کسب مقام اول تیمی توسط تیم استان گلستان و صعود تیم به دسته دو

-     برگزاری اردوی آمادگی تیم آمادگی جسمانی دانشجویان دختر استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم استان به مسابقات سراسری به میزبانی واحد ارومیه مورخ 94/5/27 و کسب مقام سوم کشوری بین 15 تیم شرکت کننده

سایر اقدامات

-     برگزاری مسابقات جشنواره همگانی(درون واحدی) با حضور 50 نفر

-     میزبانی مسابقات کاراته برادران مورخ 93/9/8 در واحد علی آبادکتول

-     میزبانی مسابقات کاراته خواهران مورخ 93/9/9 در واحد علی آبادکتول

-     میزبانی مسابقات شطرنج برادران مورخ 93/9/19 در واحد علی آبادکتول

-     برگزاری مسابقات دارت (درون واحدی) ایام دهه فجر با حضور 50 نفر

-     برگزاری مسابقات فوتسال (درون واحدی) ایام دهه فجر و روز پرستار

-    برگزاری مسابقات تیراندازی پیشنهادی باشگاه پژوهشگران جوان یاد و خاطره اساتید(خانم دکتر مزیدی و مهندس چیت ساز)

-     میزبانی مسابقات تنیس روی میز کارکنان و اساتید خواهر مورخ 93/12/19 در واحد علی آبادکتول

-     برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها 94/2/14 در خوابگاه صدف با حضور 35 نفر در مسابقه دارت و 32 نفر در داژبال(وسطی)

-     برگزاری همایش بزرگ پیاده روی دانشگاهیان 94/2/15 با حضور 900 نفر شرکت کننده

-     برگزاری اردوی آمادگی تیم والیبال کارکنان و اساتید استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم استان به مسابقات سراسری به میزبانی واحد اردبیل مورخ 94/2/21

-     میزبانی مسابقات دارت خواهران در واحد علی آبادکتول

-     میزبانی مسابقات طناب کشی خواهران در واحد علی آبادکتول

-    برگزاری اردوی آمادگی تیم دارت دانشجویان دختر استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم استان به مسابقات سراسری به میزبانی واحد قائمشهر مورخ 94/5/27

-    برگزاری اردوی آمادگی تیم دارت دانشجویان پسر استان گلستان (به دلیل کسب مقام اول تیم واحد در مسابقات استانی) و اعزام تیم استان به مسابقات سراسری به میزبانی واحد فیروزکوه مورخ 94/5/27

-   برگزاری مسابقات جشنواره مهارت های همگانی(درون واحدی) با حضور 150 نفر هفته تربیت بدنی هفته اخر مهرماه94

-     میزبانی مسابقات کاراته برادران مورخ 94/9/8 در واحد علی آبادکتول

-     برگزاری مسابقات فوتسال پیشنهادی دانشکده پرستاری آذرماه94

-     برگزاری مسابقات والیبال، بسکتبال و دارت پیشنهادی دانشکده تربیت بدنی با تیم دانشجویان دختر آموزشکده مائده گرگان آذرماه94

-   اعزام تیم کارکنان خواهر به مسابقات استانی مورخ94/11/3 در آزادشهر وکسب دو مقام اول و سوم در رشته بدمینتون و یک مقام سوم در تنیس روی میز

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.