چشم انداز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي اباد كتول درسال 1399دانشگاهي با اين ويژگي ها است:

 • ·دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول با تکیه بر اعضای هیأت علمی وارتقای قابلیت‌ها و مهارت‌های آنها یکی از مراکزبزرگ علم وفن‌آوری، کارآفرینی و شرکت‌های دانش‌بنیان شمال كشورخواهد شد
 • ·دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در سال 1399براساس شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی جزء 15 دانشگاه برتر كشور و رتبه اول در دانشگاه‌هاي شمال كشورخواهد شد

بیانیه مأموریت

 • ·مأموریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي‌آبادكتول، تربیت نیروی انسانی متخصص،کارآمد و متعهد مورد نیاز جامعه وصنعت است كه با استفاده از توان علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و
   
  دانشجویان تحصیلات تکمیلی، جهت انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و فرهنگی به عنوان یکی از بزرگ ترین دانشگاه‌های شمال کشورخواهد شد
   
  ·دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول به عنوان یک مركزعلمي پیشرفته به دنبال توسعه برنامه‌هاي آموزشي مقطع تحصيلات تكميلي خودبراي پاسخگويي به نيازهاي درحال ظهور، به ويژه
   
  درعرصه‌هاي جديدميان‌رشته‌اي وضرورت‌هاي اقتصادي اجتماعي درحال تغييراست
   
  ·تقویت عناصرمثبت فرهنگی ازقبیل تفکروقدرت نقادی،خودباوری،امیدبه آینده،احترام به حقوق دیگران،نظم پذیری،وجدان کاری واحترام به قانون
   
  ·رشد شخصیت حرفه‌ای دانشگاه(برندشدن ) جهت تضمین آینده شغلی دانشجویان