مشخصات فردی مسئول امور خوابگاه 

نام: فرشته

نام خانوادگی: کوهستانی

شماره تماس : 34224500 شماره داخلی 2001                       

  123 bef46
               

  

خوابگاه دانشگاه :
1)خوابگاه صدف (خواهران) با مساحت 1500مترمربع با ظرفیت 140نفر

امکانات خوابگاه :


1)راه اندازی دفتر مشاوره در خوابگاه دانشجویی


2)ایجاد فضای ورزشی همراه با تجهیزات مورد نیاز 


3) راه اندازی سالن مطالعه و سایت کامپیوتر


4)برگزاری کلاس های آموزشی ( سوء مصرف مواد – قبل از ازدواج ومهارت های زندگی و ...)


5) برنامه ریزی منسجم جهت فعالیت های فوق برنامه ( فرهنگی ، مذهبی ، واردو های سیاحتی و زیارتی )

شرایط استفاده از خوابگاه:


1)تکمیل فرم تقاضا خوابگاه ( فرم شماره یک )


2)بررسی فرم های مربوطه در حوزه دانشجویی  بر اساس اولویت


3)بمنظور حفظ سلامت دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی از سوی امور دانشجویی به پزشک متعمد واحد معرفی می شوند    

فرم معرفی دانشجو به پزشک معتمد واحد   دریافت


4)پس از قطعی شدن سکونت دانشجو در خوابگاه  قرار داد منعقد می گردد

برخی از مقررات خوابگاه :


جهت مشاهده مقررات سکونت در خوابگاه اينجا  کلیک کنید.

فرم قرارداد استفاده از خوابگاه  (فرم شماره 3)

مجوز خروج بیش از یک روز از خوابگاه دانشجویی     دریافت

رضایتنامه والدین در خصوص ارتباطات دانشجو    ( فرم شماره 7) ( مخصوص خواهران )

آدرس خوابگاه:


خوابگاه صدف ( خواهران) :فلکه مرکزی (ولایت) خیابان مزرعه کتول - خیابان شهید سیاسر تلفن:01736224245