مشخصات فردی رییس اداره امور دانش آموختگان

 

 نام: اسماعیل       

 نام خانوادگی:  شکی خارکلایی             

رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

          shaki 0c7c9              

 

کارکنان امور دانش آموختگان

نام : حسین

نام خانوادگی : ابدال                                                     

d 404e7 

 نام : مهدی

نام خانوادگی: بهار

 m 677cf

کلیه دانشجویان ترم آخر به بایگانی آموزش مراجعه و از کامل بودن مدارک خود اطمینان حاصل نمایند.پس از قطعی شدن و ثبت کلیه نمرات درترم آخر دانشجو می بایست به گروه آموزشی خود مراجعه تا درصورت نداشتن مشکل آموزشی و نقص مدارک ،پرونده وی پس از طی مراحل لازم به اداره دانش آموختگان ارسال شود.
پرونده به اداره دانش آموختگان ارسال می شود و دانشجو پس از اطمینان حاصل کردن از ازارسال پرونده، می تواند  با همراه داشتن مدارک لازم ( فیش  واریزی ، دو عدد تمبر،چهار قطعه عکس جدید 4*3،کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ،کارت دانشجویی)جهت تسویه حساب مراجعه نماید.