نشریه دانشجویی معراج: کانون جرعه نور وابسته به ستاد اقامه نمازواحد

نشریه نورالهدی: کانون طه وابسته به کانون قران و عترت واحد

نشریه پارادوکس: کانون محیط زیست

نشریه ثقلین: هیات مذهبی دانشجویی

نشریه روشنا: کانون شعر و ادب