مقامهاي كسب شده واحد علي آباد درمسابقات استانی در دو سال اخیر

مقام رشته ورزشي
اول

1- همگانی دختران دانشجو(95)

2- همگانی پسران دانشجو(95)

3- بدمینتون دختران دانشجو(95)

4- تنیس روی میز بانوان کارمند و اساتید(95)

5- بدمینتون بانوان کارمند و اساتید(95)

6- بدمینتون آقایان کارمند و اساتید(95)

7- والیبال آقایان کارمند و اساتید(95)

8-دارت آقایان کارمند و اساتید(95)

9- تنیس روی میز پسران دانشجو(96)

دوم

1- بدمینتون پسران دانشجو(95)

2- بدمینتون دختران دانشجو(96)

3- بدمینتون پسران دانشجو(96)

4- والیبال پسران دانشجو(96)

سوم

1- تنیس روی میز پسران دانشجو(95)

2- فوتسال آقایان کارمند و اساتید(95)

3- دارت بانوان کارمند و اساتید(95)

4- طناب کشی آقایان کارمند و اساتید(95)

5- والیبال دختران دانشجو(96)

اقدامات و افتخارات واحد علی آباد کتول در سطح کشوری

-         برگزاری اردو آمادگی و اعزام تیم والیبال دختران استان گلستان به مسابقات کشوری به میزبانی واحد کرمانشاه و رقابت بین 9 استان شرکت کننده از سراسر کشور در دسته دو

-         برگزاری اردو آمادگی و اعزام تیم والیبال پسران استان گلستان به مسابقات کشوری به میزبانی واحد ساوه و رقابت بین 9 استان شرکت کننده از سراسر کشور در دسته دو

-         برگزاری اردو آمادگی و اعزام تیم همگانی دختران استان گلستان به مسابقات کشوری به میزبانی واحد همدان و رقابت بین 22 استان شرکت کننده از سراسر کشور و کسب غرور آفرین مقام نائب قهرمانی

-         صعود تیم کوهنوردی کارکنان و اساتید واحد علی آباد کتول به قله دماوند