امکانات ورزشی دانشگاه

DSC 0298

سالن چند منظوره شهید چمران و شهید صادقی: در مجموع به مساحت3400 متر مربع دارای امکانات مناسب که رشته هایی از جمله فوتسال، هندبال، بسکتبال، والیبال، بدمینتون و.....برای دانشجویان تخصصی رشته تربیت بدنی و همچنین تیم های ورزشی دانشگاه، آموزش و تمرین داده می شود

DSC 0066

سالن تخصصی ژیمناستیک: به مساحت 220 مترمربع واقع در ضلع شمالی ساختمان شماره یک دانشکده تربیت بدنی دارای وسایل آموزشی ژیمناستیک بوده و درس تربیت بدنی نیز در این سالن ارائه می گردد.

سالن تخصصی کشتی: به مساحت 170 مترمربع واقع در ضلع شمالی ساختمان شماره یک دانشکده تربیت بدنی علاوه بر کشتی محل ارائه تمرین تیم جودو و ارائه درس تربیت بدنی نیز می باشد.

DSC 00895688288

 

سالن تخصصی بدنسازی: به مساحت 170 مترمربع واقع در طبقه همکف ساختمان شماره یک دانشکده تربیت بدنی مجهز به دستگاه های متنوع و استاندارد می باشد. در این سالن علاوه بر دروس تربیت بدنی و ورزش 1 واحدهای تخصصی آمادگی جسمانی، در صورت نیاز برنامه بدنسازی تیم های ورزشی نیز انجام میشود. 

 200000

سالن تخصصی تیراندازی: به مساحت 85 مترمربع واقع در طبقه اول ساختمان شماره یک دانشکده تربیت بدنی علاوه بر ارائه دروس تخصصی تیراندازی برای دانشجویان تربیت بدنی محل برگزاری مسابقات به مناسبت های مختلف در سطح دانشجویان، کارکنان و اساتید نیز میباشد.

 DSC 017132

سالن تخصصی تنیس روی میز: به مساحت 106 متر مربع واقع در ضلع جنوبی ساختمان شماره دو دانشکده تربیت بدنی که محل ارائه درس ورزش 1 و همچنین محل تمرین تیم تنیس روی میز دانشگاه می باشد.

 DSC 008841

سالن تخصصی شطرنج: به مساحت 65 مترمربع واقع در ضلع شمالی ساختمان شماره دو دانشکده تربیت بدنی که محل آموزش دروس تخصصی شطرنج، ورزش 1 و تمرین تیم دانشگاه می باشد.

 DSC 0107

زمین تنیس خاکی: به مساحت 2400 مترمربع واقع در محوطه پشت ساختمان دانشکده تربیت بدنی که علاوه بر تنیس خاکی، دانشجویان تربیت بدنی از فضای کناری آن برای مواد پرتابی دو و میدانی از جمله دیسک، نیزه و... نیز استفاده می نمایند.

سالن تخصصی دارت: به مساحت 65 مترمربع واقع در ضلع شمالی ساختمان شماره دو دانشکده تربیت بدنی که محل آموزش دروس تخصصی شطرنج، ورزش 1 و تمرین تیم دانشگاه می باشد.

آزمایشگاه و کلینیک ورزشی و تندرستی

انجام انواع تست های مربوط به سنجش توان هوازی و غیر هوازی ، تست ورزش و ...

                                                                                                                 DSC 012348