تقویم ورزشی مسابقات استانی در سال تحصیلی97-96

رديف رویداد ورزشي و در سطح واحد میزبان تاريخ برگزاري
1 همایش استانی کوهپیمایی دانشجویان- دختر آزادشهر 14/8/96
2 مسابقات استانی تنیس روی میز و بدمینتون دانشجویان- پسر آزادشهر 30/8/96
3 مسابقات استانی تنیس روی میز و بدمینتون دانشجویان- دختر 1/9/96
4 مسابقه کاراته استانی دانشجویان-پسر گرگان 7/9/96
5 مسابقه کاراته استانی دانشجویان-دختر 8/9/96
6 همایش استانی جنگل نوردی کارکنان - بانوان مینودشت 12/9/96
7 مسابقه والیبال استانی دانشجویان-پسر آزادشهر 19و20/9/96
8 مسابقات استانی همگانی دانشجویان- پسر گرگان 22/9/96
9 مسابقات استانی همگانی دانشجویان- دختر علی آباد کتول 27/9/96
10 مسابقه والیبال استانی دانشجویان-دختر علی آباد کتول 3و4/10/96
11 مسابقات استانی تنیس روی میز و بدمینتون کارکنان - بانوان گنبد 12/10/96
12 مسابقات استانی فوتسال کارکنان - آقایان علی آبادکتول 6و7/12/96
13 مسابقات استانی فوتسال دانشجویان- دختر گنبد 14و15/12/96
14 همایش استانی جنگل نوردی کارکنان - آقایان گرگان هفته آخرفروردین97
17 مسابقات استانی بسکتبال دانشجویان- پسر گرگان 25و26/2/97
18 مسابقات استانی فوتسال دانشجویان- پسر گنبد 31/2و1/3/97

دانشجویان ورزشکار علاقمند جهت کسب اطلاع بیشتر از نحوه عضویت در تیم های ورزشی و استفاده از تخفیف شهریه(درصورت کسب مقام) به دفتر فوق برنامه واقع در ساختمان شماره2 دانشکده تربیت بدنی مراجعه نمایید.