چاپ
بازدید: 3471

تقویم ورزشی مسابقات استانی در سال تحصیلی97-96

رديف رویداد ورزشي و در سطح واحد میزبان تاريخ برگزاري
1 همایش استانی کوهپیمایی دانشجویان- دختر آزادشهر 96/8/14
2 مسابقات استانی تنیس روی میز و بدمینتون دانشجویان- پسر آزادشهر 96/8/30
3 مسابقات استانی تنیس روی میز و بدمینتون دانشجویان- دختر 96/9/1
4 مسابقه کاراته استانی دانشجویان-پسر گرگان 96/9/7
5 مسابقه کاراته استانی دانشجویان-دختر 96/9/8
6 همایش استانی جنگل نوردی کارکنان - بانوان مینودشت 96/9/12
7 مسابقه والیبال استانی دانشجویان-پسر آزادشهر 19و96/9/20
8 مسابقات استانی همگانی دانشجویان- پسر گرگان 96/9/22
9 مسابقات استانی همگانی دانشجویان- دختر علی آباد کتول 96/9/27
10 مسابقه والیبال استانی دانشجویان-دختر علی آباد کتول 3و96/10/4
11 مسابقات استانی تنیس روی میز و بدمینتون کارکنان - بانوان گنبد 96/10/12
12 مسابقات استانی فوتسال کارکنان - آقایان علی آبادکتول 6و96/12/7
13 مسابقات استانی فوتسال دانشجویان- دختر گنبد 14و96/12/15
14 همایش استانی جنگل نوردی کارکنان - آقایان گرگان هفته آخرفروردین97
17 مسابقات استانی بسکتبال دانشجویان- پسر گرگان 25و97/2/26
18 مسابقات استانی فوتسال دانشجویان- پسر گنبد 31/2و97/3/1

دانشجویان ورزشکار علاقمند جهت کسب اطلاع بیشتر از نحوه عضویت در تیم های ورزشی و استفاده از تخفیف شهریه(درصورت کسب مقام) به دفتر فوق برنامه واقع در ساختمان شماره2 دانشکده تربیت بدنی مراجعه نمایید.