پروژه ‌هاي برون دانشگاهي خاتمه يافته و در حال اجراي واحد علي آباد كتول از سال 1379 تاكنون

                           

ردیف نام مجري طرح عنوان يا موضوع طرح ( پروژه) سازمان/نهاد طرف عقد قرارداد
1 غلامرضا حسنی آسیب شناسی اقتصاد هنر و ارائه راهکارهای بهبود آن : مطالعه موردی استان گلستان حوزه هنری استان گلستان
2 بهزاد شهرابی شناسایی موانع و مشکلات زنجیره تامین و ارائه راهکارهای مربوطه در شرکت تعاونی بهزیست گنبد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان
3 سعید قربانی بررسی مدل جامع نقش تربیت بدنی و ورزش بر رفتار فعالیت بدنی در اوقات فراغت و انگیزش کودکان و نوجوانان در استان گلستان با تاکید بر تاثیرات متفاوت جنسیت اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان
4 جعفر سیاه بالایی طراحی الگوی هوشمند مصرف انرژی برق براساس ملاحظات توسعه ای و دستیابی به اهداف آمایش سرزمین در افق 1404 در پهنه سرزمینی استان گلستان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان
5 دكتر حسین دیده خانی بررسي اثر بخشی و راهکارهای افزایش و تقویت فرهنگ عمومی در مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی مشترکین دولتی بر اساس مجموعه قوانین فصل پنجم اصلاح الگوی مصرف شركت گاز استان گلستان
6 دکتر علیرضا لادن مقدم بررسی قوه نامیه و زنده مانی درختان ارغوان-اقاقی ها-لیلکی در اقلیم هیرکانی شرکت کارآفرینان دنیای البرز
7 دکتر علیرضا لادن مقدم بررسی الگوی کشت با گونه های درختی و درخچه های مناسب جهت کنترل حشرات ناقل بیماری های شایع در اصفهان شرکت کارآفرینان دنیای البرز
8 دكتر رادمهر اجراي طرح پژوهشي "طراحي و ساخت دستگاه قابل حمل اندازه‌گيري ولتاژ شكست عايقي روغن ترانسفورماتور مطابق استاندارد IEC156" شركت آريا قدرت طبرستان
9 غلامرضا خسني بررسي چگونگي پژواك صوتي گنبد قابوس در فركانس‌هاي شنيداري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان
10 غلامرضا حسني بررسي چگونگي پژواك صوتي گنبد قابوس در فركانس‌هاي شنيداري اداره كل ميراث فرهنگي استان گلستان
11 دكتر رضا رضايي شيرازي بررسي، سنجش، تجزيه و تحليل، ارزيابي و ارائه مشاوره نقاط قوت و ضعف جسماني ورزشكاران قهرماني و حرفه اي استان گلستان اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان
12 بهزاد شهرابي ارزيابي چالش ها، مشكلات و محدوديت هاي شركت آبفار گلستان و ارائه راهكارهاي حل مشكل بر اساس مدلهاي بهبود مديريت  شركت آب و فاضلاب روستايي استان گلستان   
13 مهندس اكبري مطالعه آسيب شناسي و تهيه طرح مرمت و احياء بناي تاريخي كاخ آقا محمد خاني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان
14 دكتر سياه بالايي بررسي دستگاه كاهش مصرف انرژي اولترا و نحوه عملكرد آن شركت توزيع نيروي برق گلستان
15 مهندس ديواندري روبوت جستجو گر و دانلودر شركت انتقال گاز ايران
16 مهندس ديواندري ربات جستجوگر و دانلودر ( نرم افزار) شركت گاز تهران
17 دكتر گركز بررسي خسارت هاي اقتصادي و مالي كوتاه مدت و بلند مدت ناشي از افت فشار گاز و محاسبه درآمد هاي تحقق نيافته و هزينه هاي تحميل شده به شركت گاز شركت گاز استان گلستان
18 دكتر سعيدي بررسي روشهاي بهينه جهت سرويس دهي و جلب رضايت مصرف كنندگان در زمان افت فشار گاز و طراحي نرم افزار امدادي جهت رفع نيازمندي مشتركين گاز شركت گاز استان گلستان
19 دكتر سعيدي ارزيابي نقش شبكه بانكي و موسسات مالي در توسعه استان گلستان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
20 محمد حاجيليري روش هاي جلب و ارتقا تكريم ارباب رجوع و ارزيابي رضايت طرف هاي ذينفع در شركت گاز استان گلستان شركت گاز استان گلستان
21 دكتر سعيدي ببرسي عوامل موثر بر وجدان كاري سازمانهاي استان گلستان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان گلستان
22 دكتر سياه بالايي به روز كردن اطلاعات مربوط به واحدهاي صنعتي و بررسي و تجزيه و تحليل مسائل و تنگناهاي صنايع استان گلستان سازمان صنايع و معادن استان گلستان
23 حجت ا.. مقصودلو ارزيابي عملكرد دوره هاي آموزشي در مراكز فعال آموزش فني و حرفه اي كشور و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع تنگناهاي آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان گلستان
24 دكتر سياه بالايي مطالعه روند سرماي گذاري در سالهاي 74 الي 77 در بخش صنعت استان گلستان سازمان صنايع و معادن استان گلستان
25 دكتر حسین دیده خانی بررسي اثر بخشی و راهکارهای افزایش و تقویت فرهنگ عمومی در مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی مشترکین دولتی بر اساس مجموعه قوانین فصل پنجم اصلاح الگوی مصرف شركت گاز استان گلستان
26 دکتر علیرضا لادن مقدم بررسی قوه نامیه و زنده مانی درختان ارغوان-اقاقی ها-لیلکی در اقلیم هیرکانی شرکت کارآفرینان دنیای البرز
27 دکتر علیرضا لادن مقدم بررسی الگوی کشت با گونه های درختی و درخچه های مناسب جهت کنترل حشرات ناقل بیماری های شایع در اصفهان شرکت کارآفرینان دنیای البرز
28 دكتر رادمهر اجراي طرح پژوهشي "طراحي و ساخت دستگاه قابل حمل اندازه‌گيري ولتاژ شكست عايقي روغن ترانسفورماتور مطابق استاندارد IEC156" شركت آريا قدرت طبرستان
29 غلامرضا حسني بررسي چگونگي پژواك صوتي گنبد قابوس در فركانس‌هاي شنيداري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان