معرفی همایش علمی:
گردهمایی علمی و پژوهشی توسط صاحب نظران و خبرگان رشته های مختلف علمی  است که با عنوان های کنفرانس،کنگره، سمینار، سمپوزیوم و ... برگزار می شود.

 

اهداف برگزاری کنفرانس ها و همایش ها
1-    ارتقاء سطح کیفی مقالات دانشجویی
2-    رفع برخی مشکلات و نیازهای نهادها و ارگان ها
3-    تقویت ارتباط دانشگاه با بخش های صنعت
4-    نمایه مقالات همایش ها در پایگاه علمی معتبر


جهت مشاهده کنفرانس ها و همایش های علمی برگزار شده می توانید به تارنمای http://cps.aliabadiau.ac.ir مراجعه نمائید.