حوزه معاونت دانشجویی-فرهنگی

 

  مشخصات فردی معاون دانشجویی و فرهنگی

نام: علی اصغر      

نام خانوادگی: رجبی ایولی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی:ریاضی محض- آنالیز 

پست الكترونيكي:   

رزومهمشاهده   

   Untitled 11 b42bc
           

اهداف :

1-       اهتمام در جهت نهادینه سازی فعاليتهاي دانشگاه مبتني بر فرهنگ اسلامی ،تقویت مکارم اخلاق،ترویج روحیه آزادگی و ایثار بر پایه تعالیم روح بخش قرآن کریم ،سنت نبوی ومکتب ائمه اطهار(ع)برای ایجاد محیطی با نشاط

2-       افزایش مشارکت دانشجویان در امور فرهنگی وفوق برنامه

3-       ارتقاي كيفيت خدمات به اساتيد ، كاركنان و دانشجويان جهت افزايش رضايتمندي عمومي

4-       توسعه وبهبود زیرساخت های ،فرهنگی ،رفاهی ورزشی

 سیاست‌ها:

1-       ارتقای خدمات دانشجویی و فرهنگی از طریق نهادینه کردن فرهنگ تکریم ارباب رجوع (دانشجویان)

2-       توسعه فضای کالبدی و معنوی به منظور آسایش و آرامش زندگی دانشجویی

3-       اجرای طرحهای فرهنگی فاخر و ماندگار

4-       تأسیس و راه اندازی پارکهای نوآوری در حوزه علوم انسانی و هنر

5-       گسترش کانون ها و نشریات دانشجویی

6-       پایش نظام مند و ارزشیابی فعالیت های دانشجویی و فرهنگی

7-       گسترش گردشگری علمی و فرهنگی

 راهبردها:

1-     ايجاد بستر مطالعاتي و پژوهش مدار نمودن برنامه هاي فرهنگي با مطالعه و آسيب شناسي پديده هاي فرهنگي اجتماعي

2-     بهره گيري از ظرفيت استادان وکارکنان و دانشجويان توانمند در حوزه فرهنگي،ديني واجتماعي

3-     گسترش ورزش همگاني و قهرماني

4-      ارتقاء کيفي خدمات رفاهي اساتيد و دانشجويي

5-     تولید، انتشار و فروش محصولات هنری (بازارهنر، اقتصاد هنر و .)

6-      آموزش نیروی انسانی (دوره های تربیت کارشناس ومدیریت فرهنگی)

7-      تغییر کاربری برخی فضاهای موجود به مجتمع های فرهنگی و هتلینگ

8-     تغییر روند صدور مدارک و استفاده حداکثری ازشبکه های اطلاعاتی در این زمینه

12-  برقراری تعامل متقابل با واحدهای دانشگاهی دربهینه سازی ساختار ادارات کل دانش آموختگانConsortium