مشخصات مدیر امور دانشجویی

نام

علیرضا


 

نام خانوادگی:

مزیدی

 

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس

 

رشته تحصیلی :

علوم قرآن و حدیث

 

شماره تماس :

017-34224500 شماره داخلی 2005