مشخصات فردی رئیس اداره حقوقی

نام: علی

نام خانوادگی: حاجی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس

رشته تحصیلی : حقوق قضایی

شماره تماس :شماره داخلی 2211                    

                Picture 007                

 

سوابق فعالیت:

- نماینده حقوقی فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران در سال 81

- همکاری با هفته نامه پیام آمل در بخش حقوقی در سال 83

- دبیر دوم شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان آمل در سال 85

-رئیس اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول از سال 86 تاکنون

- عضو کمیته انظباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 

- عضو کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 

- نماینده کمیسیون معاملات منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد گنبد

- دبیر شورای حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان

 شرح وظایف:

دفترحقوقي واحد زيرمجموعه حوزه رياست وتحت نظارت كلي اداره كل امورحقوقي سازمان مركزي دانشگاه ازاد اسلامي انجام وظيفه نموده كه اهم وظايف ان به شرح ذيل مي باشد:

- تنظيم كليه قرارداد هاي مربوطه و عنداللزوم ارسال به اداره كل دفتر حقوقي سازمان مركزي جهت اظهار نظر

- مطالعه ، بررسی و اظهار نظر در خصوص امور ارجاعی از حوزه هاي مختلف واحد

- تجزیه و تحلیل و استنباط حقوقی و کیفری از مفاد بخشنامه ها ، آئین نامه ها ، و قراردادها بمنظور وحدت رویه جهت اجراء

-  تهيه و تنظيم دادخواست و لوايح دفاعي مربوط در دعاوي كه له يا عليه واحد در مراجع مختلف قضائي، ديوان عدالت اداري و مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما مطرح مي شود و تعقیب موضوع تا صدور رای نهائی

- نظارت و رسیدگی به وضع اموال غیر منقول از نظر صدور سند مالکیت و یا اعتراض نسبت به اراضی متعلق به واحد که مورد تجاوز دیگران قرار گرفته و انجام اقدامات لازم نسبت به تقاضای ثبت اموال غیر منقولی که به ثبت نرسیده تا مرحله نهائی و صدور سند مالکیت

- مطالعه و اعلام نظر نسبت به لوایح مطروحه در مراجع قضائی و ساير مراجع مربوطه و عنداللزوم حضور در آن مراجع و ادای توضیحات لازم

- شركت درجلسات دادرسي و تهیه درخواست صدور اجرائیه بمنظور وصول محکوم به احکام قطعی به نفع واحد

- تهیه گزارشهای لازم در خصوص رفع مشکلات موجود و ارائه طرحهای جدید جهت بهبود روشهای جاری

  اعلام نظر و ارائه مشاوره به مديريت و حوزه هاي مختلف واحد از طريق شركت در جلسات و كميته هاي مختلف و اظهار نظر حقوقي در مسايل ذيربط