مشخصات فردی سرپرست روابط عمومی
نام: 
محمود
photo 2016 11 27 13 53 55 
نام خانوادگی: سلطانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
زبان شناسی
شماره تماس:
017-34226522 

                                      مشخصات فردی کارشناس روابط عمومی
نام فاطمه
ffff
نام خانوادگی: الهی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی: تربیت بدنی

 

 

   مشخصات فردی کارشناس سمعی و بصری
نام سید محمد
3 4 a2b53 
نام خانوادگی: نجفی
مدرک تحصیلی : کاردانی
رشته تحصیلی: کامپیوتر

 

اطلاع رسانی به هنگام و آگاه سازی، یکی از اقدامات مهم و اساسی هر سازمانی است و روابط عمومی یکی از ارکان زیر بنایی سازمان ها می باشد و نقش موثری دربقای آنها دارد. در این راستا دفتر روابط عمومی واحد در سال 1386 با اتاق کار مستقل، تجهیزات و نیروی انسانی کافی بطور جدی کار خود را آغاز نموده است.

بعضی از وظایف ومسئولیتهای این دفتر به شرح زیر است:

- جمع آوری و نشر اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتهاو پیشرفت های واحد

- بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت واحد و ارایه آن به رئیس

- پاسخگویی به مکاتبات،شکایات و پرسشهای مراجع مختلف راسا یا با همکاری واحدهای مربوط و تایید رئیس واحد

- مطالعه جراید و استخراج مطالب مربوط به واحد جهت ارایه به ریاست واحد و مسئولان مربوط و ارایه توضیح یا پاسخهای لازم حسب ضرورت

- تهیه عکس،اسلاید و فیلم از رویدادهای مختلف علمی ،اجتماعی و... مرتبط با واحد

- اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی از جمله جراید،صداوسیماو...

- تنظیم و انتشار خبرنامه داخلی