مشخصات فردی سرپرست روابط عمومی 

                    

نام: محمود 

نام خانوادگی: سلطانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زبان شناسی

شماره تماس:  01734226522 داخلی 2205                          
               photo 2016 11 27 13 53 55                    

 مشخصات فردی کارشناس روابط عمومی

  نام: فاطمه 

 نام خانوادگیالهی

مدرک تحصیلی :کارشناسی

رشته تحصیلی:تربیت بدنی   

شماره تماس: 01734226522 داخلی 2205                                       

  ffff           

مشخصات فردی کارشناس سمعی و بصری 

 نام: سید مهدی       

 نام خانوادگیمیردیلمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: حقوق

                        

اطلاع رسانی به هنگام و آگاه سازی، یکی از اقدامات مهم و اساسی هر سازمانی است و روابط عمومی یکی از ارکان زیر بنایی سازمان ها می باشد و نقش موثری دربقای آنها دارد. در این راستا دفتر روابط عمومی واحد در سال 1386 با اتاق کار مستقل، تجهیزات و نیروی انسانی کافی بطور جدی کار خود را آغاز نموده است.

بعضی از وظایف ومسئولیتهای این دفتر به شرح زیر است:

- جمع آوری و نشر اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتهاو پیشرفت های واحد

- بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت واحد و ارایه آن به رئیس

- پاسخگویی به مکاتبات،شکایات و پرسشهای مراجع مختلف راسا یا با همکاری واحدهای مربوط و تایید رئیس واحد

- مطالعه جراید و استخراج مطالب مربوط به واحد جهت ارایه به ریاست واحد و مسئولان مربوط و ارایه توضیح یا پاسخهای لازم حسب ضرورت

- تهیه عکس،اسلاید و فیلم از رویدادهای مختلف علمی ،اجتماعی و... مرتبط با واحد

- اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی از جمله جراید،صداوسیماو...

- تنظیم و انتشار خبرنامه داخلی