صندوق رفاه

 مشخصات فردی مسئول صندوق رفاه

نام: علی   

نام خانوادگی: ترشیزی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس    

رشته تحصیلی: حسابداری

پست الكترونيكي:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس : 34221905 شماره داخلی 3618- خط مستقیم 34239512

       torsh 097c4    
         

 

 

اداره صندوق رفاه دانشجويان:

صندوق رفاه دانشجويان بر اساس وظايف تدوين شده ذيل،  در راستاي رفاه بيشتر دانشجويان علاقمند به ادامه تحصيل و حل بخشي از مشكلات مالي انان گام برميدارد.

1- دریافت درخواست وام از دانشجویان
2- بررسی وضعیت تحصیلی ،بدهی های معوق ،کمیته انظباطی دانشجو
3- تعیین میزان وام ومدارک تضمین در چهارچوب قوانین ضوابط صندوق
4- طرح وتصویب در کمیته وام
5- تعیین وتعریف کدحسابداری
6- صدورسندحسابداری
7- بررسی وکنترل اسنادحسابداری
8- ثبت در سیستم صندوق رفاه
9- صدور برگه اقساط وام درسررسیدهای تعیین شده
10- ارسال سندحسابداری به اداره محترم حسابداری جهت بررسی واخذ امضاء از مسئولین محترم واحد
11- دریافت فیش های واریزی توسط دانشجویان
12- ثبت فیش های درسیستم صندوق رفاه جهت کسر از حساب وام
13- صدورسندحسابداری جهت فیش های ثبت شده درسیستم
14- تهیه وتنظیم صندوق رفاه دانشجویان در پایان هرشش ماه وارسال به سازمان مرکزی
15- تظیم مغایرت بانکی
16- ارتباط با بانک جهت رفع مغایرت بانکی،وصول چک ها،صورتحساب بانکی و000
17- پیگیری اقساط معوق وتماس با دانشجو یا ضامن
18- بررسی وتائید فرم های مربوط به تسویه حساب دانشجویان مبنی بر عدم بدهی به صندوق رفاه دانشجویان
19- صدور سندحسابداری دانشجویان بابت استرداد تضمینات وام پس از تسویه کامل بدهی
20- انجام مکاتبات در زمینه های متفاوت با سایر دوایر
21- ارائه گزارشات متفاوت طبق دستورات صادره از سوی مسئولین محترم

                                     

                                                       انواع وام هاي قرض الحسنه

الف: وام هاي قرض الحسنه درحين تحصيل ازدانشگاه:
1- قرض الحسنه کمک هزینه شهريه:
طبق بخشنامه ها و کمیته تصویب وام هنگام شروع ترم تحصيلي وقبل ازانتخاب واحد
2- قرض الحسنه كمك هزينه تحصيلي:
براي دانشجويان مجرد مبلغ 4،000،000ريال با باز پرداخت 20 ماه (مبلغ چك تضمين وام4،800،000ريال)
براي دانشجويان متاهل مبلغ 5،000،000 ريال با باز پرداخت 20 ماه  (مبلغ چك تضمين وام6،000،000ريال)
3- قرض الحسنه کمک هزینه اجاره مسكن:
براي دانشجويان مجرد مبلغ،5،000،000 ريال با باز پرداخت 12ماه (مبلغ چك تضمين وام6،000،000ريال)
براي دانشجويان متاهل مبلغ 6،000،000ريال با باز پرداخت 12 ماه (مبلغ چك تضمين وام7،200،000ريال)
4- قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج :
براي دانشجوياني كه ازدواج آنها درزمان تحصیل باشد و تاريخ عقد آنها كمتر از6 ماه باشد ، مبلغ15،000،000ريال با باز پرداخت 20 ماه (مبلغ چك تضمين وام18،000،000ريال)
5- قرض الحسنه کمک هزینه ضروري:
براي موارد استثنائي وانجام امور اضطراري از قبيل درمان-بستري شدن در بيمارستان-حوادث غير مترقبه به تشخيص كميته تصويب كننده وام و تاييد رئيس واحد و با رعايت ضوابط درآئين نامه و ارائه مدارك مثبته مورد نيازبه مبلغ10،000،000ريال (مبلغ چك تضمين وام12،000،000ريال)

ب: وام هاي قرض الحسنه بلندمدت بعدازفراغت ازتحصيل:
ازصندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات وفناوري
1- قرض الحسنه شهريه:
طبق اعتبارات اعلام شده ازصندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات وفناوري

                                  نحوه پرداخت شهريه در هرنيمسال تحصيلي

1- بدهی قبلی و شهريه ثابت:
بصورت نقد:  واريزالكترونيكي ازطريق اينترنت به حساب شهریه
2- شهريه متغير:
بصورت نقد: واريزالكترونيكي ازطريق اينترنت

استفاده از تسهيلات قرض الحسنه  شهريه كوتاه مدت بدون ضامن در قبال دریافت چک (عضو شتاب ) و بدون کارمزد بصورت 4 ماهه
استفاده ازتسهيلات قرض الحسنه  شهريه ميان مدت با ضامن در قبال دریافت چک ( عضو شتاب ) ازضامن باکارمزد2.5% بصورت  10 ماهه
3- علی الحساب شهريه متغير:
دانشجویان گرامی قبل از انتخاب واحد علاوه بر پرداخت مبلغ شهریه ثابت و بدهی های قبلی می بایست علی الحساب شهریه متغیر را بصورت نقدا یا تقسیط (صندوق رفاه دانشجویان )تامین نمایند.

کلیه رشته ها در مقطع کاردانی مبلغ 3،000،000ریال
کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی مبلغ 3،000،000ریال
کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 8،000،000ریال

کلیه رشته های در مقطع دکتری مبلغ 20،000،000ريال
4- مبلغ تسهیلات:
پرداخت وام های شهریه برای هر دانشجو به میزان علی الحساب شهریه متغیر ودرصورتيكه واريزشهريه ثابت قبل ازتحويل مدارك وام به صندوق رفاه  دانشجویان واحد باشد مبلغ وام برای دانشجویان مقطع کاردانی تا سقف10،000،000ريال،کارشناسی تا سقف10،000،000ريال وکارشناسی ارشدتا سقف10،000،000ريال مقطع دکترا تاسقف 30،000،000ريال افزايش ميگردد.

5- توضیحات:
-دانشجویانی که بیش ازسه ترم مشروط شده باشند از دریافت تسهیلات محروم میباشند0
-بازپرداخت اقساط وام های شهریه نيمسال اول از ابتدای آبان ماه همان سال و نیمسال دوم از ابتدای سال بعد آغاز خواهد شد.
-دانشجویان جدیدالورود وام درحین تحصیل کوتاه مدت با بازپرداخت 4قسط تا مبلغ 10،000،000ریال برای کلیه مقاطع ورشته ها جهت پرداخت شهریه متغیراعطاء گردد
-وام های شهریه اعطائی به دانشجویان جهت پرداخت شهریه متغیر محاسبه گردد0
-اعطای وام در هر ترم منوط به تسویه بدهی قبلی،شهریه ثابت واقساط معوق وام  میباشد0
-بعد زمان انتخاب واحد سایت برای دانشجویان بدهکار بسته خواهدشد ودانشجویان بدهکارمیبایست مابقی بدهی شهریه خود رابصورت نقدی تسویه نمایند تامجازبه حذف واضافه گردند0
-درصورتي كه اقساط معوق وام هاي كوتاه مدت بيش از2قسط باشد دانشگاه مجاز به ارسال چك تضمين به بانك ميباشد0
-زمان مراجعه جهت تحویل مدارک به صندوق رفاه دانشجویان مطابق با تقویم آموزشی هر نیمسال از ابتدای انتخاب واحد تا مهلت تعیین شده برای حذف و اضافه ادامه خواهد داشت.
-باتوجه به عدم دریافت چک دارای تاریخ جهت وصول شهریه ، کلیه دانشجویان جهت پرداخت شهریه متغیر از تسهيلات استفاده نمایند0

مطابق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در صورتی که تعداد اقساط معوقه دانشجو بیش از دو قسط باشد کل مبلغ وام به بدهی تبدیل گردیده و وام گیرنده  می بایست بصورت یکجا مانده وام را تسویه نماید.