فرم ها بخشنامه ها 
دکترای تخصصی 
  طرح های پژوهشی  
 مراحل انجام رساله دکترای تخصصی (PhD)                                           دریافت  بخشنامه طرح های پژوهشی        دریافت
فرم دفاع از موضوع پيشنهادی رساله دکتری تخصصی PhD فرم شماره 1 دریافت  دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی            دریافت
 درخواست تصويب موضوع رساله دکتری، فرم شماره 2 دریافت    
 تائید مقالات دانشجویان دکتری تخصصی و اخذ مجوز دفاع، فرم شماره 3 دریافت  تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی  دریافت
 درخواست دفاع ازرساله دکتری تخصصی، فرم شماره 4 دریافت    
فرم تایید اصلاحات رساله دکتری، فرم شماره 5  دریافت  مقالات علمی  
فرم تائید مقاله جهت تسویه دفاع دانشجویان دکتری، فرم شماره 6 دریافت  شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی دریافت
فرم انصراف از مقاله ارائه دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله، فرم شماره 7      دریافت  متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی دریافت
فرم تعهد نامه چاپ مقالات مستخرج از رساله، فرم شماره 8             دریافت  بخشنامه آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه های ارشد و دکتری دریافت
آئين نامه نگارش و تدوين پايان نامه کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي دریافت

 فهرست شماره 4 مجله های دارای رتبه علمی - پژوهشی، علمی - ترویجی، نمایه شده در پایگاه Scopus و مجله های مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی

 دریافت
فرم گزارش دوره ای (6 ماهه) پیشرفت رساله  دکتری تخصصی دریافت دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد  
 فرم پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دریافت شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکترای تخصصی ( آموزشی - پژوهشی) دریافت
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری دریافت روش ارزیابی کیفی رساله های دکترای تخصصی دریافت
فرم تسویه رساله دکتری دریافت ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دریافت
 فرم استعلام موضوع رساله/پایان نامه دریافت شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دریافت
       
کارشناسی ارشد   روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد دریافت
مراحل ثبت پروپوزال در سامانه پژوهش دریافت چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی ( PhD) دریافت
استعلام موضوع پایان نامه از سایت irandoc دریافت ساماندهی امور داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای دریافت
فرم استعلام موضوع رساله/پایان نامه دریافت صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی دریافت
 پروپوزال کارشناسی ارشد  دریافت تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی دریافت
 فرم تحويل نسخه‌هاي پايان نامة كارشناسي ارشد دریافت حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی دریافت
فرم تاییدیه حضور در جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دریافت حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی دریافت
تعهد نامه اصالت پایان نامه كارشناسي ارشد دریافت  جشنواره علمي، پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی  
منشور اخلاق پژوهش دریافت  دستورالعمل ارزيابي برترين هاي ششمین جشنواره علمي، پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی دریافت
فرم تعهد عدم ارائه مقاله دریافت پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزيده دریافت
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد دریافت    
كاربرگ تقاضاي كد پايان نامه كارشناسي ارشد براي استاد دریافت    
فرم اصلاحات پایان نامه دریافت    
اعضای هیات علمی
     
طرح های تحقیقاتی      
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی دریافت    
فرم قرارداد طرح تحقیقاتی دریافت    
مقالات علمی      
كاربرگ درخواست  مجوز چاپ مقاله از شورای پژوهش و فناوری  دریافت    
كاربرگ درخواست استفاده از جایزه  و امتیاز پژوهشی مقاله علمی   دریافت    
فرم درخواست شرکت در کنفرانس‎های خارج از کشور دریافت    
سخنرانی علمی      
کاربرگ درخواست برگزاری سخنرانی علمی دریافت    
توسعه فناوری و ارتباط با صنعت      
فرم شرکت گروه های دانشجویی در مسابقات علمی پژوهشی داخل کشور دریافت    
فرم شرکت گروه های دانشجویی در مسابقات علمی پژوهشی خارج کشور  دریافت    
فرم درخواست برگزاری بازدید علمی دریافت    
فرم درخواست کارآموزی دریافت    
فرم معرفی نامه جهت کسب اطلاعات پژوهشی دریافت    
فرم گزارش کارآموزی دریافت