اداره امور شهریه

 

مشخصات فردی مسئول شهریه

نام: کریم      

نام خانوادگی: میرزاحسینیان

مدرک تحصیلی :  لیسانس   

شماره تماس :    01734224500 شماره داخلی3007

          
        235 1a210  

 

شرح وظایف اداره درآمد:
.  تعریف کد شهریه که با توجه به مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی و سال ورود دانشجویان طبق بخشنامه سازمان مرکزی تعیین می گردد و ارائه اطلاعات فوق  جهت ثبت در سیستم و نهایتا" ارسال اطلاعات به دانشکده جهت آماده سازی سیستم در ثبت نام .
.  ایجاد هماهنگی با مسئولین شهریه دانشکده ها طی جلسات ثبت نام و انجام مکاتبات لازم با روسای دانشکده و کلیه هماهنگی های لازم با اداره  IT و اداره آموزش .
.  در خصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدید نیز تهیه اطلاعات مورد نیاز دانشجو در خصوص میزان شهریه و اعلام شماره حساب مربوطه به صورت فرمهای مخصوص ، تکثیر شده و در اختیار دانشجو قرارگیرد .
.  در ارتباط با پذیرش دانشجویان مهمان نیز یک نماینده از طرف امور شهریه  جهت تعیین کد شهریه دانشجویان مذکور به اداره آموزش معرفی می گردد .
.  دعوت از بانك جهت تعدد  باجه بانكي جهت دريافت وجه نقد شهريه دانشجويان در زمان شروع ثبت نام وتععین مکان یاجه های بانکی
. انتخاب نيروهاي مناسب جهت انجام كارهاي  شهريه درزمان انتخاب واحد
.  آموزش نيروها درجهت دريافت شهريه
.  تعيين شرح وظائف نيروها
.  تعيين مكان باجه هاي شهريه
.  كنترل ونظارت نيروها در جهت ثبت عمليات حسابداري ورسيدگي به امورات و تامين نيازهاي آنها
.  پرداخت شهریه ثابت توسط دانشجویان (بصورت الکترونیکی یا فیش بانکی)
.  انتخاب واحد های درسی توسط دانشجویان
.  پرداخت شهریه متغیر توسط دانشجویان (بصورت الکترونیکی یا فیش بانکی-تقسیط-وام صندوق رفاه دانشجویان)
.  کنترل وجوه واریزی بابت شهریه وصدورسندحسابداری
.  محاسبه شهریه دانشجویان ، وجوه واریزی ،دریافت اسناد ، وام های صندوق رفاه و صدورسندحسابداری
.  ارائه گزارش نقدينگي وپرداختها بصورت هفتگي به رياست محترم واحد جهت تصميم گيري
.  دريافت اجاره  خوابگاه و ثبت درسيستم مالي
.  دريافت فيش تغذيه و ثبت درسيستم مالي
.  مكاتبات بانكي
.  تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكي و پيگيري و رفع مغايرت حسابهاي جاري دانشگاه
.  مكاتبات سازمان مركزي
.  نوشتن دفاترقانوني دفتر روزنامه و دفتركل

اصلاح وضعیت ثبت نام دانشجو :
- دانشجو پس از کنترل وضعیت انتخاب واحد خود متوجه می شود که دانشکده درسی را برای وی اشتباها" ثبت نموده و یا برخی از دروس دانشجو حذف گردیده که این اداره مراتب را از طریق آموزش بررسی و در نهایت مصوبه شورای آموزشی با دستور اصلاح وضعیت خاص به امور مالی ارائه ، که مکاتبات لازم توسط امور مالی جهت اصلاح سیستم انجام و مراحل مالی آن نیز در این اداره انجام می گیرد .
- دانشجو به دلایلی در یک یا چند ترم تحصیلی مراجعه نکرده یا پس از شروع ترم جهت اخذ مرخصی مراجعه می نماید اداره آموزش با صدور مجوز مرخصی ، دانشجو را به این اداره راهنمایی می نماید . مجوزهای فوق پس از واریز مبلغ محاسبه شده در اداره  ثبت و وقفه تحصیلی دانشجو در سیستم رفع می گردد .
- دانشجو جهت مهمان شدن به واحدهای دیگر پس از مجوز لازم به امورشهریه مراجعه نموده و با بررسی وضعیت مالی و گواهی عدم بدهی توسط این اداره جهت ثبت نام به واحدهای دیگر مراجعه می نماید .
- مراجعه دانشجویان مهمان از واحدهای دیگر به این واحد در ابتدا و انتهای ترم به امورشهریه لازم می باشد . بدین ترتیب که دانشجوی مهمان پس از پذیرش توسط اداره آموزش به امور شهریه جهت دریافت کد شهریه و محاسبه مبلغ واریزی مراجعه و سپس به دانشکده جهت ثبت نام مراجعه می نماید در پایان ترم پرونده دانشجویان مهمان از اداره امتحانات جهت بررسی به امور شهریه ارسال می گردد و دانشجویان بدهکار یا بستانکار جهت تسویه حساب به این اداره مراجعه و پس از کنترل مجدد ، مراحل تسویه حساب دانشجویان فوق و ثبت اسناد مالی انجام می گیرد .

دانشجویان تحت پوشش :
- برخی از دانشجویان که تقریبا" تعداد قابل توجهی از دانشجویان را تشکیل می دهند از لحاظ پرداخت شهریه تحت پوشش مراکز خاص از قبیل بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و سازمان بهزیستی می باشند . به همین جهت نرم افزاری در این خصوص تهیه گردیده که اطلاعات مربوط به این دسته از دانشجویان در آنجا ثبت و ضبط می گردد و چنانچه این قبیل دانشجویان در ترم اول نباشند و قبلا" به این اداره معرفی شده باشند قبل از شروع ثبت نام اسامی آنان به دانشکده ارسال تا درصدی از شهریه دانشجوکه به عهده سازمان مربوطه می باشد از وی اخذ نشود سپس بعد از ثبت نام و انجام مراحل حذف و اضافه ، وضعیت نهایی دانشجو توسط این اداره بررسی و شهریه ثابت ، متغیر و درصد قابل پرداخت سازمان مربوطه طی مکاتبات لازم به اطلاع رسانده می شود هنگامی که آن مرکز مدارک ارسالی توسط واحد را بررسی نمود ، چک شهریه دانشجویان را به امور شهریه ارسال می نماید . پس از وصول وجه چک ، مبالغ مربوطه به حساب دانشجویان تحت پوشش ثبت و از بدهی آنان کسر و نهایتا" اسناد مربوطه صادر می گردد .
در خصوص دانشجویان تحت پوشش بهزیستی ( معلولین) که قسمتي ازشهريه دانشجويان را سازمان مربوطه تقبل نموده وجهت وصول به آن اداره مكاتبه شده وبقيه بدهي دانشجو درطول ترم ازدانشجو اخذ مي گردد  .

تخفیفات :
تخفیفات ارائه شده به دانشجویان به چند دسته تقسیم و هر یک به شرح جداگانه در اسناد مالی منظور می گردد .
الف ) تخفیفات دانشجویانیکه با تشخیص کمیته تخفیف از پرداخت درصدی از شهریه معاف می شوند طی لیستهای تایید شده از معاونت دانشجویی به این اداره ارسال می گردد . امورشهریه تخفیفات فوق را در فایلهای دانشجویان ثبت که بعد از پایان ترم در اسناد مالی اداره ثبت می گردد .
تخفیفات ورزشی ، نفرات برتر آزمون ، نامه های ارائه شده از سوی سازمان مرکزی و ... که بخشی از تخفیفات فوق از طریق سازمان مرکزی ثبت می گردد و به امورمالی ارجاع می شود سپس امورمالی طی انجام مکاتبات لازم با بخشهای مرتبط در سازمان ، اسناد مالی سازمان را اخذ و اسناد مالی مربوط به تخفیفات واحد را صادر می نماید .

پس از ثبت نام :
1 ) درخواست گواهی پرداخت شهریه توسط دانشجو جهت ارائه به محل کار، سازمان و یانهاد مورد نظر که مکاتبات لازم با مرکز مورد نظر توسط امورشهریه انجام می گیرد .
2 ) کنترل وجوه واریزی که دانشجو به حساب دانشگاه واریزنموده است و احیانا" به دلایلی نظیرناخوانا بوده پرفراژبانک ، مخدوش بودن و یا مفقود شدن فیش ، در حساب دانشجو ثبت نگردیده است .
موارد فوق تا حد امکان از طریق کنترل صورتحساب بانک که به طور مداوم از طریق اینترنت در یافت و بر اساس تاریخ در این اداره بایگانی می گردد ، انجام می گیرد و چنانچه به نتیجه قابل قبولی منجر نشد با بانک مربوطه مکاتبه و تاییدیه بانک اخذ می گردد و در وضعیت مالی دانشجو لحاظ می شود .
3 ) کنترل کد شهریه محاسبه شده ، عنوان درس ، اخذ مجوز ثبت نام ، صدور پرینت مالی ، رفع مغایرت در فایل مالی دانشجو ، اشتباه واریزی دانشجو و ... که هر یک از موارد فوق در صورت نیازبه هماهنگی با ادارات آموزش ، صندوق رفاه ، دانشکده ، اداره امتحانات ، IT و ... کنترل ، اصلاح و در نهایت با ارائه گزارش به دانشجو خاتمه می یابد .
4 ) محاسبه و پرداخت حق بیمه دانشجویان و صدور سند مربوطه وواریزبه حساب سازمان مرکزی ، پرداخت هزینه حوادث دانشجویی با هماهنگی صندوق تامین خسارات نیز از دیگر وظایف این اداره می باشد .
5 ) در پایان هر انتخاب واحد گزارش حسابهای در آمد شهریه به صورت تفکیکی از لحاظ شهریه و مقاطع تحصیلی  دریافت و درآمدهای هر رشته ، تخفیفات ، بدهکاری و بستانکاری دانشجو و دریافتیها ثبت اسناد مالی می گردد .
6 ) پس از صدور اسناد درآمد شهریه ، محاسبه 2% شهریه سهم صندوق رفاه وواریز به حساب آن اداره صورت می گیرد .


تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافی و انتقالی :
کلیه دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافی و انتقالی جهت تسویه حساب به این اداره مراجعه می نماید که وضعیت مالی این دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه تا زمان تسویه حساب از لحاظ صحت کد شهریه ، تعداد واحدهای اخذ شده ، شهریه های متعلقه و پرداختهای دانشجو بررسی شده و نهایتا" وضعیت مالی دانشجو اعلام می گردد که در صورت بدهکار بودن دانشجو بدهی مطالبه می گردد و در صورتیکه دانشجو بستانکار گردد طلب نامبرده مسترد می گردد و پس از تسویه نهایی حساب وی در سیستم صفر می گردد .
در مورد دانشجویان انصرافی نیز در صورتیکه مشمول پرداخت هزینه انصراف گردند علاوه بر بررسی وضعیت مالی نامبرده هزینه انصراف نیز محاسبه و به بدهی دانشجو اضافه و یا از بستانکاری وی کسر می گردد و در نهایت با دانشجو تسویه حساب می گردد .
به طور کلی دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه تا زمان فارغ التحصیلی و تسویه حساب به طور مرتب با این اداره در ارتباط هستند :
دانشجویان ورودی جدید جهت تشکیل پرونده به امورشهریه مراجعه و با اخذ فیشهای مربوطه و میزان وجوه واریزی اقدام به تشکیل پرونده می نماید . فیشهای واریزی جهت شهریه در فایل مالی دانشجو ( در امورشهریه ) ثبت و فیشهای مربوطه به هزینه خدمات آموزشی پس از ثبت نام شمارش شده و به امور مالی سازمان ارسال می گردد .

ثبت نام دانشجویان در دانشکده های مربوطه انجام شده و مراحل مربوط به امور مالی و ثبت اسناد فوق به شرح زیر می باشد :
- دانشجویانیکه وجوه ثبت نام خودرا نقدا" واریز می نماید ،( به صورت الکترونیکی از طریق اینترنت ویا فیش بانکی )فیشهای ثبت شده در پایان هر روز پس از رفع مغایرت و سورت کردن بر اساس مبلغ وسریال فیش در این اداره صدورسند و بایگانی می گردد .
- دانشجویانیکه از تقسیط و یا وام اداره صندوق رفاه دانشجویی استفاده می نمایند ، با پر کردن فرمهای مربوطه بخشی از بدهی خود را به صندوق رفاه منتقل می نمایند و اداره مربوطه وجوه درخواستی را طی چکهای ارائه شده به حساب این اداره واریز می نماید که اسناد مرتبط مالی صادر و در حساب پرداختی دانشجویان مذکور ثبت می گردد .
تقسیط شهریه دانشجویان ورودی جدید که قادر به پرداخت کامل شهریه نمی باشند و تحت پوشش صندوق رفاه دانشجویی قرار نمی گیرند توسط این اداره انجام می گیرد که بابت بخشی از شهریه دانشجویان مذکور چک بانکی تاریخ دار اخذ می گردد که برای چکهای فوق در زمان دریافت ، سند اسناد دریافتی صادر می گردد و در زمان سررسید به حساب بانک مذکور منظور و در نهایت وصولی و یا برگشتی نیز با خروج از حسابهای مالی جهت پیگیری به اداره حقوقی ارسال می گردد .
به طور کلی هر فعالیتی که توسط دانشجو و یا ادارات مربوطه انجام می شود که تاثیری در بخش مالی دانشجو دارد به امورشهریه ارسال می گردد . به عنوان مثال درسی که در دانشکده معادلسازی می شود که فقط بار مالی دارد و در واقع ثبت نامی صورت نمی گیرد اسناد مالی آن توسط این اداره صادر می گردد و سایر مواردی که به علت پراکنده بودن موضوعات از ذکر آن در این گزارش خودداری شد .