اداره بیمه و رفاه

 

مشخصات فردی رئیس اداره بیمه و رفاه

 

نام:    کریم

نام خانوادگی:   میرزاحسینیان

 مدرک تحصیلی : لیسانس

شماره تماس :     01734224500 شماره داخلی  2606

                 
            235 f6686

شرح وظایف اداره بیمه و رفاه :

اداره بیمه و رفاه:

-وام کارکنان :

. تشکیل کمیسیون جهت اعطای وام به کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه که شامل وام مسکن اعم از خرید،رهن و تعمیرات و همچنین وام های ضروری و وام صندوق می باشد.اعضا محترم هیات علمی علاوه بر این ، مشمول استفاده از وام خرید اتومبیل نیز می باشند.

. ارایه معرفی به بانک های عامل جهت برخورداری کارکنان از تسهیلات بانکی (وام خرید خودرو ، وام لوازم منزل و...)

 -امور رفاهی کارکنان

. هماهنگی و ارسال مکاتبات و نامه جهت اسکان کارکنان و اساتید در طول سال

. تشکیل ستاد اسکان نوروزی و تابستانی جهت اسکان کارکنان و خانواده های محترم در ایام تعطیلات

صندوق بیمه مازاد درمان

 1-  انجام امور مربوط به بیمه مازاددرمان کارکنان و اعضا هیات علمی
 2-  انجام امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویی
 3-  انجام امور مربوط به بیمه اموال و ساختمانهای دانشگاه
 4-  انجام امور مربوط به نیم درصد وامهای کارکنان و اعضا هیات علمی

خدمات صندوقهای بیمه ای

1-ارایه تسهیلات بیمه به کارکنان به شرح زیر :

الف:بیمه مازاد درمان:بخشنامه سازمان مرکزی صندوق بیمه مازاد درمان پرسنل و اعضای هیات علمی تشکیل و هم اکنون دارای بیش از 683 عضو در سال 94 می باشد . این صندوق هزینه های بیمارستانی و پاراکلینیکی پرسنل و خانواده هایشان را با پرداخت حق بیمه در هر ماه تا سقف معین و مشخصی پوشش می دهد.

ب-صندوق حوادث غیر مترقبه: این صندوق بیمه اموال و ساختمان ها و همچنین پوشش مانده بدهکار وام می باشد در این صندوق تمامی اموال و اثاثه واحد تحت پوشش بوده و در بخش مانده بدهکار وام با حق بیمه ناچیز کلیه وامهای پرداختی بیمه حوادث غیر متفرقبه می شوند.

ج-صندوق پوشش عمر و حوادث: تمامی پرسنل و اعضای هیات علمی با پرداخت مبلغ ماهیانه 40،000 ريال تا سقف 250،000،000 میلیون ريال تحت پوشش قرار می گیرند.