مشخصات فردی رئیس مرکز تحقیقات انرژی
نام: 
فرهاد 

 
نام خانوادگی: سنچولی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
شماره تماس: 017-3424038

 

مركز تحقيقات انرژي
Energy Research Center

   پیشرفت و توسعه روز افزون جامعه بشری در دو قرن گذشته مصرف انرژی را بطور سرسام آوری افزایش داده است. بطوری که امروزه میزان مصرف انرژی در کشور ها یکی از شاخصه های توسعه یافتگی محسوب می شود. واقعیت این است که کشور عزیزمان تاکنون از تامین کنندکان اصلی انرژی در غالب فروش  منابع انرژی فسیلی نظیرنفت خام و گاز طبیعی در دنیا بوده است. کمبود منابع جدید انرژی های فسیلی از یک سو و آلودگی های زیست محیطی ناشی از آنها نظیر افزایش شدید گازهای گلخانه ای ادامه روند فعلی را با تردید های اساسی مواجه ساخته است. همچنین، امکان استفاده از منابع فسیلی در کاربردهای غیر انرژی نظیر صنایع پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر را نیز باید مد نظر قرار داد. خوشبختانه کشور عزیزمان علاوه بر منابع خدادای انرژی های فسیلی دارای ظرفیت های بالای استفاده از منابع تجدید پذیر است. وجود پتانسیل بالای استفاده از منابع جدید انرژی و همچنین عقب ماندگی در زمینه دانش و فن آوری های مورد نیاز وجود مراکز تحقیقاتی در زمینه انرژی را امری اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر بدلیل اعمال سیاست های رایانه ای در سالهای گذشته، بهای منابع انرژی در سطح بسیار پایینی قرار داشته و پیامد آن افزایش شدید مصرف انرژی از یک سو و راندمان پایین بهره وری انرژی بوده است. در واقع بدلیل پایین بوده بهای انرژی، مصرف کنندکان و صاحبان صنایع، انگیزه ای برای بهینه سازی مصرف انرژی  نداشته اند. بنابر این تحقیق در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و کاهش تلفات به موازات یافتن منابع جدید انرژی ضروری است. با حذف یارانه های انرژی سرمایه گذاری و تحقیق در این زمینه توجیه پذیر شده است. بنابر این مرکز تحقیقات انرژی بخش قابل توجه ای از تلاش و تحقیقات خود را صرف بهینه سازی انرژی و کاهش تلفات خواهد نمود.

ماموریت مرکز :

ماموریت مرکز تحقیقات انرژی ، رهبری ، هدایت ، مشاوره و اجرای پژوهش های کاربردی سازماندهی شده مرتبط با تولید انرژی ، شامل روش های سنتی تولید و انرژی های تجدید پذیر ، انتقال و توزیع انرژی و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی است ، بنحوی که سبب ارتقاء دانش و فناوری های مربوط به آن شود .

اهداف استراتژیک:

1) آماده سازی ، گسترش و توسعه زیر مجموعه های مرکز تحقیقات به منظور بهبود کمیت و کیفیت طرح های پژوهشی
2)معرفی مرکز و گسترش همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی
3)خلق و توسعه فناوری های جدید در راستای ماموریت مرکز
4)توانمند سازی اعضای هیات علمی و محققین در جهت اهداف مرکز
5)توسعه تجاری سازی نتایج تحقیقات در جهت کاربردی کردن و بهره برداری مناسب تر از تحقیقات

اعضای مرکز :

ریاست مرکز:
فرهاد سنچولی
اعضای هیات علمی مرکز:
1)دکتر حامد حسینی (استادیار گروه مکانیک)
2)دکتر مسعود سیدی بیرجندی(استادیار گروه مکانیک)
3) دکترعبدالعزیز کلته ( استادیار گروه مخابرات)
4)دکتر سعید لسان( استادیار گروه مخابرات)
5)دکتر حسن رستگار(دانشیار گروه برق قدرت)
6)دکتر امان گلدی کوچکی(استادیار گروه برق قدرت)
7)دکتر محمود قنبری(استادیار گروه برق کنترل)
8)دکتر اسماعیل علی بیگی (استادیار گروه برق کنترل )
9) دکتر فرشته فتحی ( استادیار گروه شیمی)
10)دکترخدیجه یدالله زاده ( استادیار گروه شیمی) 

 

گروههای پژوهشی :

 1) بهينه سازي مصرف انرژي
2) انرژي خورشيدي
3) تبديل انرژي الكترومكانيكي
4) اتوماسيون صنعتي
5) انرژي زيست توده

ارتباط با ما :

        تلفن:   6224500  و  6222300    -   تلفكس: 6235144
www.aliabadiau.ac.ir