مشاوره و راهنمایی:

یكي از نيازهاي اساسي انسان براي زندگي موفقيت آميز برخورداري از آرامش و امنيت خاطر در زمينه هاي تربيتي، رواني و اجتماعي است. هدف اصلي راهنمايي و مشاوره تسهيل رشد شخصيتي و رواني فرد به سمت يك بلوغ اجتماعي و تعالي بخشيدن آن است. عوامل متعددي وجود دارد كه انسانها را در ابعاد شخصي، خانوادگي، تحصيلي، شغلي و ارتباطات بين فردي به سوي مسايل و مشكلات عديده اي سوق مي دهد.

مشاور كيست؟

مشاور فردي است كه پس از تحصيل در رشته هاي علمي مربوطه، توانايي ياري رساندن به مراجعان را پيدا كرده باشد. او كسي است كه زندگي و معني آنرا درك مي كند ، به اصول حر فه اي خود پايبند است و به ارزشهاي والاي انساني و اخلاقي متعهد است.

مشاوره چيست؟

مشاوره رابطه حضوري بين يك فرد متخصص با مراجعه كننده است كه طي آن مشاور با استفاده از علم، دانش، مهارت و توانايي هاي خود به مراجعه كننده كمك مي كند تا درك و شناخت بهتري از مسايل و موقعيت خود بدست آورد و به مطلوبترين شكل از توانايي ، استعداد و امكانات خود بهره گيرد و قادر گردد در مواجهه با پيشامد ها و مشكلات زندگي به گونه اي مناسب و عاقلانه تصميم گيري كند . حاصل اين فعاليت نه تنها كمك به فرد مددجو براي رفع مشكلات اوست و بلكه رشد و تعالي شخصي و اجتماعي وي را نيز به همراه خواهد داشت.

هدف از ایجاد این دفتر ارائة خدمات مشاوره ای در زمینه های تحصیلی ، ازدواج و مشکلات خانوادگی است. واحد علی آباد کتول سعی نموده است با بکارگیری مشاوران متخصص و فراهم نمودن فضای مناسب توجه ویژه ای به امر مشاوره نماید.

 اعضای مرکز مشاوره 
خانم دامغانی مشاور و روانشناس تربیتی
خانم نوروزی مسئول مرکز مشاوره
خانم حسینی مدیر داخلی مركز مشاوره
آقای حاجی زاده

مشاور حقوقی


برخی از وظایف دفتر مشاوره:

1)راهنمایی و مشاوره و مساعدت به دانشجویان در زمینه های تحصیلی ، شغلی ،خانوادگی،عاطفی،ازدواج،مذهبی،پزشکی و .....
2)تشخیص اولیه مشکلات روانی و تربیتی دانشجویان با استفاده از روش های مناسب از قبیل مصاحبه ، مشاوره ، پرسشنامه ، اجرای تست ها و غیره.
3) ارائة خدمات لازم در جهت رفع مشکلات مذکور تا اخذ نتیجه قطعی و در صورت لزوم ارجاع موارد به روانپزشک ، روانشناس و یا بیمارستان مناسب.
4) بررسی اطلاعات بدست آمده و تجزیه و تحلیل آنها.
5)انجام بررسی های لازم جهت تعیین استعداد و خصوصیات عاطفی دانشجویان متقاضی.
6) تشکیل پرونده های روانی ، تربیتی براساس موازین شرعی و علمی بطور محرمانه.
7) ارائة خدمات مشاوره ای به دانشجویان جدیدالورود به همراه خانواده های آنان در زمان پذیرش و ثبت نام.
8) برگزاری اردوها و دوره های مهارت زندگی برای ارتقای توان دانشجویان در برخورد با مسائل مختلف اجتماعی ، تحصیلی ، ازدواج و ... .

وبلاگ مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول      مشاهده