مشخصات فردی مسئول دبیرخانه
نام: 
فیروزه  
فيروزه احمدي 
نام خانوادگی: احمدی
مدرک تحصیلی : لیسانس
 رشته تحصیلی :  معارف
شماره تماس : 017-34235141 شماره داخلی 2002

·        ثبت و اسکن نامه های وارده و صادره در سیستم رایانه و ثبت ارجاع و بايگاني

·        تجهیز دبیرخانه شامل : 3 دستگاه اسکنرپرسرعت - خط مستقیم و دستگاه فاکس - پرینتر رنگی -  دستگاه تکثیر مدرن

·        سعی در انجام سریع امور محوله همراه با دقت و نظم و پاسخگوئی مناسب به ارباب رجوع و راهنمائی آنها

·        نظارت بر کار همکاران زیرمجموعه

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.