مشخصات فردی رئیس اداره تعهدات هزینه/ادره حقوق و دستمزد
نام: 
حسین 

حسين دلباز 
نام خانوادگی: دلبازه
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس: 017-34224500 شماره داخلی 3004

شرح وظایف اداره حقوق و دستمزد به شرح ذیل می باشد:

1- ثبت کلیه گزارشات حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان و اعضاهیات علمی- صدور اسناد حقوق و دستمزد
2- صدور سند 3%بیمه بیکاری و ارسال به سازمان مرکزی
3- صدور اسناد4%و 6%سهم صندوق کارکنان و دانشگاه و ارسال به سازمان مرکزی
4- صدور مربوط به وامها و کسورات آن

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.