صدور گواهی نامه موقت

پس از صدور فرم تسویه حساب و تکمیل آن درصورتیکه دانشجو مشمول باشد جهت انجام خدمت سربازی به معاونت وظیفه عمومی معرفی می گردد .درغیر اینصورت گواهینامه موقت حداکثرتایک هفته پس از تاریخ تحویل فرم تسویه حساب صادر می گردد.به فارغ التحصیلان رشته پرستاری پس از تسویه حساب هیچگونه ریزنمرات و مدرکی تازمان ارائه اصل گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح پرستاری و صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی توسط معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی داده نمی شود.
اعتبار گواهینامه موقت شش ماه ازتاریخ ثبت شده روی مدرک می باشد و پس از آن فارغ التحصیل باید جهت اخذمدرک اصلی خود با اداره فارغ التحصیلان واحد تماس بگیرد.تحویل گواهینامه موقت و دانشنامه به فارغ التحصیلان فاقد کارت پایان خدمت که در حال خدمت می باشند یا درمقاطع بالاتر درحال تحصیل می باشند با ارائه گواهی اشتغال به خدمت ازیگان مربوطه یا ارائه گواهی اشتغال به تحصیل درمقطع بالاتر به همراه تصویر برگ معافیت تحصیلی صادره درآن مقطع امکانپذیر می باشد.

صدور دانشنامه

مدرک نهایی  فارغ التحصیل دراسرع وقت پس از صدور گواهینامه موقت به همراه مدارک لازم جهت تایید به دفتر فارغ التحصیلان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال می گردد.

فارغ التحصیل برای دریافت اصل مدرک خود می بایست اصل گواهینامه موقت خودرا به دفتر فارغ التحصیلان واحد تحویل دهد.تمام مراحل فارغ التحصیلی از لحظه ورود پرونده به دفتر فارغ التحصیلان تازمان صدور اصل مدرک تحصیلی از طریق کیوسک های اطلاع رسانی مستقر در دانشگاه قابل پیگیری می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.