مشخصات مدیر امور دانشجویی
نام: 
اسماعیل
001
 
نام خانوادگی: شکی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 017-34221906 شماره داخلی 2106

سوابق اجرائی:

 مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی ابادکتول از سال 1377 تاکنون

مسئول کمیته نقل و انتقالات دانشجویی واحد علی ابادکتول از سال 1377

دبیر کمیته انضباطی واحد علی ابادکتول از سال 1382 تاکنون

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.