مشخصات فردی کارشناس فوق برنامه دفتر فرهنگ اسلامی واحد
نام: 
مهدی
مهدي بهار 
نام خانوادگی: بهار
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی 2400
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.