تقویم آموزشی 

 

  تقویم آموزشی نیمسال اول سال  تحصیلی 96-95
مشاهده
 

 تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

مشاهده
   تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 96-95
مشاهده
 

 

                   

   
   
     
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.