تقویم آموزشی 

 

  تقویم آموزشی نیمسال اول سال  تحصیلی 97-96
مشاهده
 

تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 96-95

مشاهده
   
 
 

 

                   

   
   
     
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.