مشخصات فردی مسئول ثبت نام
                             مشخصات فردی مسئول بایگانی
نام عباس     عباسقلی اسلانی  
نام خانوادگی: اسلانی
 
مدرک تحصیلی: کارشناسی  
رشته تحصیلی : علوم سیاسی 
 
شماره تماس : 017-34239780 شماره داخلی 3207
 
مشخصات فردی بایگانی آموزشی
نام: 
محمدحسن 
محمدحسن عربي
 
نام خانوادگی: عربی
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی:
ادبیات
 
 
مشخصات فردی بایگانی آموزشی
نام: 
حسن 
حسن علمشاهی
 
نام خانوادگی: علمشاهی
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی:
تاسیسات
   مشخصات فردی بایگانی آموزشی

 مشخصات فردی بایگانی آموزشی
نام: 
حسین

 
نام خانوادگی: زنگانه
مدرک تحصیلی: کاردانی
رشته تحصیلی:
مدیریت

  مشخصات فدی بایگانی آموزشی

مشخصات فردی بایگانی آموزشی 
نام: 
زهره

 
نام خانوادگی: گرائیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی:
علوم اجتماعی

 

 مشخصات فردی بایگانی آموزشی

نام

حسین


 

 

نام خانوادگی:

زنگانه

 

مدرک تحصیلی:

کاردانی

 

رشته تحصیلی:

مدیریت

 
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4