مشخصات فردی مسئول بایگانی آموزشی
نام: 
سهراب
سهراب ايرجي
 
نام خانوادگی: ایرجی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی:
مدیریت آموزشی
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی 2909
 
 
 
مشخصات فردی بایگانی آموزشی
نام: 
محمدحسن 
محمدحسن عربي
 
نام خانوادگی: عربی
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی:
ادبیات
 
 
 
مشخصات فردی بایگانی آموزشی
نام: 
حسن 
حسن علمشاهی
 
نام خانوادگی: علمشاهی
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی:
تاسیسات
 
 
 
مشخصات فردی بایگانی آموزشی
نام: 
سید حسن
سيد حسن اشرفي
 
نام خانوادگی: اشرفی
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
علوم سیاسی
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.