مشخصات فردی مسئول ثبت نام
نام عباس     عباسقلی اسلانی  
نام خانوادگی: اسلانی
 
مدرک تحصیلی: کارشناسی  
رشته تحصیلی : علوم سیاسی 
 
شماره تماس : 017-34239780 شماره داخلی 3207  


 
 
مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1-اصل مدرک تحصیلی و دو سری کپی ( قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که مدرک تحصیلی آنان غیر دانشنامه است می بایست ریز نمرات و مبلغ 15000000میلیون ریال چک یا سفته به همراه داشته باشند)  
2-اصل شناسنامه عکس دار و 2 سری فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه؛
3- عکس 4×3 جدید 6 قطعه و برای مشمولین 12 قطعه مشخصات فردی پشت عکس ها نوشته شود.
4- اصل و دو برگ فتوکپی مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان مرد
5-  اصل کارت ملی و 2 سری فتوکپی از آن.

*جهت مشاهده مراحل ثبت نام کلیک کنید

144رشته مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول                    مشاهده
 
 رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول                مشاهده