مشخصات فردی رئیس اداره طراحی و نظارت
نام: 
قاسم
2
نام خانوادگی: آریان نژاد
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی4101
 
 

- این اداره تحت نظارت معاون عمرانی عهده دار شناسایی ، بازدید ساختمانها واظهار نظر در مورد نقشه های اجرایی ساختمانها 
- فراهم نمودن مقدمات شروع ساختمانها و عملیات ساختمانی که به تایید کمیسیون معاملات سازمان مرکزی واحد دانشگاهی رسیده
- نظارت بر کار پرسنل فنی تحت سرپرستی ، معاونت عمرانی دانشگاه را در جریان شروع ، پیشرفت و خاتمه عملیات ساختمانی یا توقف عملیات همراه با دلایل توجیهی آن قرار می دهند .

نمونه دیگر از وظایف این اداره به شرح ذیل می باشد :

- بازدید از اراضی مورد نظر جهت ساختمانهای دانشگاهی .
- تهیه گزارش به منظور ارائه به معاونت عمرانی دانشگاه .
- تهیه و ارائه اطلاعات مقدماتی مورد نیاز عملیات ساختمانی از قبیل شرایط جغرافیایی ، اقتصادی و جوی پروژه - تهیه و تایید نقشه های اجرایی کمتر از هزار مترمربع زیر بنا اعم ار آموزشی ، اداری ، رفاهی ، خدماتی و غیره
- تهیه و ارائه نقشه های اجرایی پروژه های عمرانی از هزار مترمربع تا سقف 3000 مترمربع جهت ارائه به معاونت عمرانی واحد و ارائه به سازمان مرکزی جهت تایید .
 - فراهم نمودن مقدمات اجرایی عملیات ساختمانی و طرحها و انجام مطالعات لازم به منظور دعوت از پیمانکاران صاحب صلاحیت زیر نظر معاونت عمرانی .
- تنظیم صورتجلسات و ارسال کامل مدارک زیر نظر معاونت عمرانی به سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم .
- اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه های ساختمانی و طرح ها بر اساس مقررات و زیر نظر معاونت عمرانی واحد .
- نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی و طرحها  و بررسی مقادیر کار و صورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانکاران .
- برآورد هزینه های عملیات ساختمانی به منظور پیش بینی و تامین اعتبار لازم ازمنابع مالی مورد نظر .
- نظارت بر کارپرسنل تحت سرپرستی و ارائه آموزشهای عملی لازم به آنان .
- فراهم نمودن امکانات نقشه برداری ، آزمایشات فنی و مکانیک خاک و سایر نیازهای فنی پروژه و ارائه به قسمتهای مربوط با اطلاع معاونت عمرانی واحد .
- بازدید و اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آنها را برای تامین و توسعه فضای مورد نیاز خود دارد و ارائه به معاونت عمرانی  سازمان مرکزی .