پروژه های عمرانی بهره برداری شده
ردیف
نام پروژه متراژ نوع کاربری
1 ساختمان اداری 1563متر مربع اداری
2 ساختمان انتظامات 28 متر مربع اداری
3 ساختمان سرویس بهداشتی 100 متر مربع خدماتی
4 ساختمان دانشکده علوم انسانی 3600متر مربع آموزشی
5 ساختمان استادسرا 250 متر مربع رفاهی
6 مدرسه سما 337 متر مربع آموزشی
7 ساختمان نانوایی 100متر مربع خدماتی/رفاهی
8 ساختمان دانشکده علوم ورزشی شماره 1 2100متر مربع آموزشی /ورزشی
9 ساختمان دانشکده علوم ورزشی شماره 2 4350متر مربع ورزشی
10 مجموعه استخر سرپوشیده الغدیر 1807متر مربع ورزشی
11 ساختمان چاه عمیق 35 متر مربع خدماتی
12 ساختمان بانک 12متر مربع خدماتی
13 خوابگاه صدف (خواهران ) 1494متر مربع رفاهی
14 ساختمان مهمانسرا 250متر مربع رفاهی
15 ساختمان دبیرستان سما 710 متر مربع آموزشی
16 ساختمان دانشکده فنی و مهندسی 5870 متر مربع آموزشی
17 ساختمان انبار 186 متر مربع خدماتی
18 ساختمان سردرب 179 متر مربع اداری
19 ساختمان سلف سرویس 2350 متر مربع رفاهی
20 ساختمان بوفه دانشجویی 35متر مربع رفاهی
21 پارکینگ و سایه بان محوطه 350متر مربع خدماتی
22 پارکینگ روباز 11375متر مربع خدماتی
23 ساختمان پست گاز 48متر مربع خدماتی
24 ساختمان سکوی روباز 150متر مربع آموزشی
25 مجتمع کارگاه فنی امیر کبیر 2035 متر مربع آموزشی
26 مخابرات و انتشارات 52متر مربع خدماتی
27 خوابگاه فرهیختگان(برادران ) 5575متر مربع رفاهی
28 ساختمان نقلیه 579متر مربع اداری
29 مدرسه سما 579متر مربع آموزشی
30 ساختمان فرهنگی مسجد 2000متر مربع فرهنگی
31 ساختمان آزمایشگاه 3882متر مربع آموزشی
32 سوناو جکوزی استخر الغدیر 300متر مربع ورزشی
33 سرویس های بهداشتی 428متر مربع رفاهی
34 محوطه سازی و فضا سبز 38000متر مربع رفاهی
35 دانشکده کامپیوتر 7000متر مربع آموزشی