مشخصات فردی کارشناس طرح های پژوهشی
نام: 
رضا
ranjbar
 
نام خانوادگی:
رنجبر
مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
 كامپیوتر
شماره تماس:
017-34224500 شماره داخلی 2114

بخشنامه و طرح های پژوهشی 
بخشنامه‌ آئین نامه طرحهاي پژوهشي مشاهده

فرم درخواست مجوز چاپ مقاله در شواری پژوهش و فناوری 

مشاهده
بخشنامه سخنرانی مربوطه به ارائه نتایج طرح های پزوهشی    مشاهده
بخشنامه حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی مشاهده
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی مشاهده
فرم صفر طرح های پژوهشی مشاهده
کاربرگ تقاضای طرح پژوهشی مشاهده
کاربرگ اعلام برنامه های پژوهشی اعضاءهیات علمی مشاهده

        

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.