فرم ها پژوهشی
هفدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری

مشاهده

مشاهده

مشاهده

فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی

مشاهده

فرم شماره صفر طرح پژوهشي  مشاهده
فرم تقاضای طرح پژوهشی مشاهده
درخواست استفاده از جایزه و امتیاز پژوهشی مقاله علمی مشاهده
فرم درخواست برگزاری کارگاه آموزشی مشاهده
فرم تقاضای کد پایان نامه کارشناسی ارشد مشاهده
پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی(کاربرگ داوری طرح) مشاهده
کاربرگ درخواست همایش ها و کنگره های علمی و پژوهشی مشاهده

        

بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه‌ آئین نامه طرحهاي پژوهشي مشاهده
بخشنامه آئین نامه دکتری پژوهش محور مشاهده
آیین نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان ممتاز مشاهده
بخشنامه نحوه ثبت نام و انتخاب واحد های پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محور مشاهده
بخشنامه قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور مشاهده

 

آیین نامه های فعالیت های اقتصاد دانش بنیان
بخشنامه ابلاغ آیین نامه مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی مشاهده
آیین نامه تاسیس شورای اقتصادو سرمایه گزاری دانش بنیان مشاهده
آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهی مشاهده
راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاری و توجیه اقتصادی طرح برای شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی و سرماه گذاری در دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده
شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه در حوزه های مختلف مشاهده
بخشنامه فرم پیشنهاد اولیه طرح های کسب و کار دانش بنیان مشاهده