مشخصات فردی رئیس کتابخانه 
نام حشمت اله  حشمت الله عباسي
نام خانوادگی: عباسی
مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد
رشته تحصیلی :   کتابداری و اطلاع رسانی
شماره تماس : 017-34224500 شماره داخلی 2807

کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته می شود اطلاعات بخش حیاتی و جدایی ناپذیر برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جوامع قلمداد می شود. درچنین عصری دانشگاه ها سردمدار پیشرفت و توسعه تحقیقات و تولید دانش بوده و در فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ مطالعه و رشد و توسعه انسانی دارای اهمیت می باشند و در این بین کتابخانه ها به عنوان قلب تپنده این مجموعه ها همواره ارائه کننده اطلاعات به مخاطبین خود به شمار می آیند.کتابخانه های دانشگاهی جزئی از این ساختار سازمانی و به خاطر خدمت به اهداف سازمان موجودیت پیدا کرده اند.کتابخانه ها مرکز گردآوری و اشاعه اطلاعات علمی و نیز تامین کننده امکان تحقیق برای پژوهشگران از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از سال 1370با یک کتابخانه شروع به کار نموده و در حال حاضردارای پنج کتابخانه در دانشکده های مختلف به شرح ذیل مشغول به فعالیت می باشد:

نام کتابخانه تعدادمنابع فارسی تعدادمنابع لاتین مساحت متر مربع
حسابداری و مدیریت 47793 1594 240
علوم انسانی 10526 2231 264
پرستاری 9177 372 130
فنی و مهندسی 19059 1426 340
مرجع 2577 1160 147
جمع کل 89132 6783 1121

تعداد پایان نامه ها:

کارشناسی 359
کارشناسی ارشد 5586

اهم وظایف رئیس کتابخانه:

1.فراهم نمودن زمینه های تحقیق و پژوهش برای کاربران

2.گردآوری ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و غیر چاپی

3.ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی برای کاربران به منظور ارتقاء سطح علمی و دانش فنی آنان

4.شناسایی،نیازسنجی و برنامه ریزی برای قسمتهای مختلف کتابخانه

5.نظارت و کنترل بر منابع انسانی وحسن اجرای عملکرد آنها

6.پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی مراجعان کتابخانه

7. پیگیری و انجام امور محوله از سوی معاونت محترم پژوهش و فناوری

8.نیازسنجی و تقویت مجموعه کتابخانه به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری

بخشهای مختلف کتابخانه:

                   بخش خدمات فنی                                           بخش خدمات کتابداری

                         ثبت                                                               امانت

                 فهرستنویسی منابع                                                    عضویت

                   سفارشات                                                             مرجع

             مرکز اطلاع رسانی                                                   پایان نامه ها

مجموعه E-BOOK با تعداد 23600 عنوان کتاب در موضوعات مختلف به آدرس: 172.16.1.40    

کتابخانه مرجع:

فارسی فارسی لاتین لاتین
جلد عنوان جلد عنوان
2577 821 1160 619

سیستم رده بندی کتابها بر اساس کتابخانه کنگره آمریکا (LC) می باشد .کتابها بعد از ثبت دفاتر و رایانه فهرستنویسی شده لیبل و بارکد مربوط به هر کتاب از رایانه اخذ و روی کتاب مورد نظر الصاق      می شود.

کتابخانه ها به صورت سیستم بسته اداره می شوند. در هرکتابخانه سیستم جستجو راه اندازی شده که کاربر بعد از جستجو، منبع مورد نظررا در صورت موجود بودن به امانت می برد.

آئین نامه شرایط استفاده و امانت از مواد کتابخانه های دانشگاه :

اعضاء تعداد امانت مدت امانت
دانشجویان کاردانی و کارشناسی 2 14 روز
دانشجویان کارشناسی ارشد 3 14 روز
دانشجویان دکتری 4 30روز
استادان 8 یک ترم
کارکنان دانشگاه 4 30روز

شرایط عضویت:

الف.واریز ملبغ 10000ریال به حساب دانشگاه

ب.ارائه کارت دانشجویی یا برگه انتخاب واحد ترم جاری به کتابخانه

ج. ارائه معرفی نامه از آموزش برای استادان

توجه : بابت هر روز تاخیر در عودت کتاب مبلغ 1000 ریال جریمه دیرکرد که بعد از پرداخت ، فیش واریزی تحویل کتابخانه می شود.

تمامی اعضاء هنگام فارغ التحصیل یا خروج از خدمت باید با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

منابعی که امانت داده نمی شوند :

الف.کتابهای مرجع

ب.منابع کمیاب و منحصر به فرد

ج.مجلات و نشریات ادواری

د.پایان نامه های تحصیلی دانشجویان

ه.منابع الکترونیکی

پایگاه های نشریات فارسی:

1.www.NOORMAGS .ir

2.www.CIVILICA.com

کتابخانه دیجیتال دانشگاه شامل 7 پایگاه خارجی

به منظور حفظ منزلت و شان کتاب وکتابخانه کلیه اعضاء موظفند درسالنهای مطالعه موارد ذیل را رعایت نمایند:

1.حفظ کامل سکوت

2.اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اخلاقی و اسلامی

3.حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه

4.احترام به کارکنان کتابخانه

5.عدم استعمال دخانیات

6.پرهیز جدی از خوردن و آشامیدن در سالنهای مطالعه