فرم های کارآموزی

فرم درخواست کسب اطلاعات پژوهشی
دریافت فرم
فرم درخواست کارآموزی  دریافت فرم
دفترچه کار آموزی    دریافت دفترچه

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشور ، هسته اصلی تولید علم و دانش هستند که با تربیت نیروهای  متخصص و پژوهشگر بر روند توسعه ، تولید و افزایش توانمندیهای جامعه تاثیر می گذارند.شرط توسعه پایدار و همه جانبه در هر کشور ، در تمام عرصه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی نیازمندارتباطات مستحکم بين دانشگاه بعنوان مرکز توليد علم و فناوری و ارگانـهای دولتـی و خصـوصی بویژه صنـايع به عنوان استفاده کننـدگان علم و فناوری است .
از سوی ديگر تغييرات شتابنده محيط های علمی و فناوری و بازارهای جهانی ، تولـيدکننـدگان و مصرف کنندگان را ناچار می سازد که همواره خود را با اين تغييرات هماهنگ و همراه نمايند .
اداره ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول بمنظور هدايت و راهبری ارتباطات ، سعی نموده است تا با نظام مند نمودن برنامه ها و هدايت فعاليتها به سوی اهداف تعيين شده افق روشن تری را در راستای اهداف علمی کشور برای همگان آشکار نماید.
در اين رابطه ، تـلاش در راستای ارائه توانمـنديهـای واحد در قـالب خـدمات مشاوره ای ، آموزشی ، تکنولوژيکی ،آزمايشگاهی و پژوهشی موجب به عقد بیش از  22 تفاهم نامه همکاری با سازمان ها ، صنایع و دستگاههای اجرایی استان شده است.

مهمترین وظایف اداره ارتباط با صنعت و جامعه :

 • دراختيار قراردادن دانش و فن آوري روز،براي رفع نياز بخشهاي مختلف صنعت.
 • مشاوره و همكاري و مشاركت نزديك در پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي با در اختيار داشتن گروههاي علمي متناسب و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز.
 • ارائه طرحهاي پژوهشي مناسب و كاربردي به منظور بهبودكمي و كيفي سازمانها ، ارگانها و... از طريق اساتيد و هيات علمي مجرب دانشگاهي.
 • در اختيار قراردادن بانكهاي اطلاعاتي فني و تخصصي داخلي و خارجي در مورد تحقيقات و پژوهش در زمينه هاي مهندسي ، علوم پايه ، پزشكي ، كشاورزي ، تغذيه و . . . .
 • برگزاري و تشكيل سمينارها و جلسات مختلف با سازمانها و صنايع جهت ايجاد ارتباطي مناسب براي بهبود و رفع نيازهاي موجود.
 • برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي آشنايي اساتید و دانشجویان با دانش و فن آوري روز.
 • اعزام دانشجويان كارشناسي به مراكز مختلف صنعتي در سطح كشور جهت انجام درس كارآموزي و نظارت بر حسن اجراء آن .
 • هماهنگي هاي لازم با سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران جهت تخصيص سهميه لازم از مراكز مختلف صنعتي كشور .
 • ارتباط مستقيم با مراكز صنعتي معتبر كه تمايل به پذيرش دانشجوي كارآموزي دارند.
 • مشاركت موثر در برگزاري كنگره ها ، همایشها و نمایشگاههای علمی و صنعتی.
 • بستر سازی و کاریابی برای دانشجویان و برنامه ریزی و همامنگی با واحدها و مراکز صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص.
 • انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصتهای مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه.
 • ارایه خدمات آزمایشگاهی به سایر ارگانها و سازمانها .
 • برگزاری بازدیدهای علمی جهت اساتید کارشناسان و دانشجویان از مراکز تحقیقاتی، صنعتی و فنی کشور .
 • عقد قرارداد و جذب پروزه های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی برون دانشگاهی .

برخی از تفاهمنامه های منعقد شده:

*اداره كل بهزيستي استان گلستان
*اداره كل تأمين اجتماعي استان گلستان
*اداره كل تعاون استان گلستان
*اداره كل كار استان گلستان
*اداره كل كتابخانه هاي استان گلستان
*اداره كل استاندارد و تحقيقات استان گلستان
*انجمن سينماي استان گلستان
*شرکت سهامی بيمه ايران استان گلستان
*معاونت پژوهشي دانشگاه تهران
*پليس راه استان گلستان
*شركت آب و فاضلاب روستايي استان گلستان
*شركت گاز استان گلستان
*مديريت بحران استانداري استان گلستان
*شركت توزيع برق استان گلستان
*کارخانه شير پگاه گرگان
*صدا و سيماي استان گلستان
*اداره كل صنايع و معادن استان گلستان
*اداره فني و حرفه اي علي آباد كتول
*شركت كنتور سازي ايران تهران
*آموزشكده مائده گرگان
*سازمان حج و زيارت استان گلستان
*معاونت نيروي انتظامي استان گلستان
 
 
             
               
دانشجویان محترمی که ثبت نام از طریق سامانه ملی کارآموزی اقدام نموده اند برای ثبت اطلاعات بایست به سامانه ملی کارآموزی به آدرس http://karamouzi.irost.org/ مراجعه نمایند.
 
اطلاعیه مهم :
قابل توجه دانشجویان محترم کارآموزی:
دانشجویان کارآموزی حداکثر تا هفته دوم هر نیمسال تحصیلی جهت دریافت معرفی نامه به اداره ارتباط با صنعت و جامعه واقع در ساختمان امیر کبیر مراجعه نمایید.
تلفن مستقیم :34239513-017 و شماره داخلی 3307
1)دانشجویانی می توانند درس کارآموزی را انتخاب واحد نمایند که در مقطع کاردانی حداقل 60 واحد و در مقطع کارشناسی حداقل 100 واحد را گذرانده باشند. 
2)دانشجو بعد از انتخاب واحد، با هماهنگي استاد و اداره به  یکی از مراکز صنعتی ، شرکتها ، کارخانجات و یا  ادارات،  بصورت شفاهی هماهنگ نموده و سپس به اداره آمده و پس  از دریافت معرفی نامه اولیه و مراحل اداري (امضاء معاون محترم پژوهش وفناوري و مهردبيرخانه واحد) ، آنرا به محل کارآموزی برده  واز محل کارآموزی جواب موافق  بصورت کتبی با امضاء و  مهر به اداره  باز گرداند.
3-رئيس اداره و مدیران گروه هر رشته، استاد راهنما را انتخاب می کنند  سپس زمانی که نام  دانشجو در تابلو اعلانات اداره آمد ، جهت دريافت دفترچه كار آموزي از انتشارات خصوصي و بعد از مدت تعیین شده (7 روز) فرم ساعات كارآموزي و محل کروکی را  برگردانده تا استاد مربوطه جهت سرکشی به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند. و سپس  دانشجو به اداره مراجعه نمايد.
4-  دانشجو باید از تاريخي كه در نامه معرفي نامه به محل كارآموزي ذكر گرديده  توجه نمايد وبا توجه به مدت تعیین شده (240 يا 360 ) طبق دستور العمل به کارآموزی برود و پس از  پایان زمان تعيين شده  در خاتمه قبل از مراجعه به استاد مربوطه فرم پايان کارآموزی  را به همراه سي دي  گزارش کارآموزی  و نامه پايان كار آموزي بصورت تايپ شده با مهر وامضا شركت يا ادارات به اداره مراجعه نمايد.
تذکر( 1 ): دانشجویان دقت نمایند که  معرفی نامه فقط یک بار  برای یک شرکت و اداره  صادر می شود ، بنابر این قبل از درخواست فرم ، از تایید کارآموزی توسط شرکت یا محل کارآموزی اطمینان حاصل نمایند.*
 تذكر (2 ) : ساعات كارآموزي نبايد  با ساعات درسي  انتخاب واحد تداخل  داشته باشد.