دفتر کارآفرینی و اشتغال

مسئول بهزاد شهرابی

تعريف و مفهوم کارآفريني:
کارآفريني يا Enterprenurship عبارتست از: فرآيند نوآوري و بهره‌گيري از فرصت‌‌ها با تلاش و پشتکار بسيار همراه با پذيرش ريسک‌هاي مالي، روحي و اجتماعي که با انگيزه توفيق‌طلبي، رضايت شخصي، استقلال و کسب سود مالي صورت پذيرد.
کارآفريني:  خلاقيت و کسب و کارهاي مخاطره‌آميز، سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم مي‌کنند. کارآفريناني که در رأس کسب و کارهاي مخاطره‌آميزند، در جستجوي فرصت‌ها هستند و خلاقيت‌ها، ابزاري براي موفقيت آنها تلقي مي‌شود. کارآفرينان به عنصر تغيير به عنوان يک پديده معمولي مي‌نگرند و هميشه در جستجوي تغییرند، به آن واکنش نشان مي‌دهند و از آن به‌عنوان يک فرصت بهره‌برداري مي‌کنند.


سرمايه‌هايي که به‌وسيله کارآفرینان ايجاد مي‌شود: سرمايه هنري ـ سرمايه مالي ـ سرمايه محيطي ـ سرمايه اجتماعي

 

اهداف:
1-    شناسايي وضعيت موجود اشتغال، ويژگي‌ها و نيازهاي بازار کار
2-     فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب جلب مشارکت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اشتغال‌زا
3-    ايجاد بنگاه‌هاي کسب و کار
4-    ايجاد فرصت‌هاي شغلي مورد انتظار
5-    مطالعه و بررسي طرح‌ها و ايده‌هاي کارآفريني
6-     جمع‌آوري آمار و اطلاعات مربوط به شاغلين

 

مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان (SCD)

مسئول دیبا رضی کاظمی
در راستاي توانمندسازي مهارتي دانشجویان و فارغ¬التحصيلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال این واحد اقدام به راه اندازی دفتر فوق نموده است.

 

اهداف:
1.    توانمندسازی دانشجویان و دانش¬آموختگان دانشگاهی در راستاي برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه¬ای.
2.    فراهم¬سازي بسترهاي اشتغال مولد دانش¬آموختگان رشته¬هاي مختلف دانشگاهي.
3.    استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت¬ها و تکالیف سازمانی.