اطلاع رسانی تحصیلی

  d-fani-mohandesi2 d-parastari d-tarbiatbadani hesabdari d-olom-ensani d markazi

 sandoghrefah  gardeshgari  kotahmodat  paiannameh  SAMANE4  dabirkhane asatidsabadmahsoulat

 

 

   دانشجویان گرامی می توانند جهت استفاده از اطلاعات صفحات دانشکده ها و سامانه آموزش از منوهای دسترسی سریع این بخش استفاده نمایند. 
بازدیدهای امروز222
مجموع بازدیدها709830
 
 
                                    اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول
 
ردیف نام ونام خانوادگي مرتبه علمی گروه آموزشی نوع همکاری
1 رستگار حسن دانشیار فنی نیمه وقت
2 مسلمی پور قربانعلي استادیار فنی تمام وقت
3 لسان سعید استادیار فنی تمام وقت
4 ادبي فيروز جاني جعفر استادیار فنی تمام وقت
5 حسینی حامد استادیار فنی تمام وقت
6 ذاكري آرزو استادیار فنی تمام وقت
7 رادمهر مسعود استادیار فنی تمام وقت
8 زیارت بان مجید استادیار فنی تمام وقت
9 سیاه بالایی جعفر استادیار فنی تمام وقت
10 سیدی بیرجند سید مسعود استادیار فنی تمام وقت
11 عظيم زاده آرش استادیار فنی تمام وقت
12 علی بیکی اسماعیل استادیار فنی تمام وقت
13 قدمی سید مصطفی استادیار فنی تمام وقت
14 قنبری محمود استادیار فنی تمام وقت
15 کلته عبدالعزیز استادیار فنی تمام وقت
16 کوچکی امانگلدی استادیار فنی تمام وقت
17 كرمي ابراهیم استادیار فنی تمام وقت
18 هاشمي تيله نويي مهدی استادیار فنی تمام وقت
19 معتمدی نژاد محمد باقر دانشجوي دكتري فنی تمام وقت
20 اکبری فرمانبر محمد دانشجوي دكتري فنی تمام وقت
21 همتيان امير دانشجوي دكتري فنی تمام وقت
22 اميرخان سلمان دانشجوي دكتري فنی تمام وقت
23 دیواندری محمد دانشجوي دكتري فنی تمام وقت
24 هاشمي محمد مسعود دانشجوي دكتري فنی بورسیه
25 اژدري امير دانشجوي دكتري فنی بورسیه
26 اسکندرنژاد آتیلا دانشجوي دكتري فنی بورسیه
27 باقري مفيدي سيدمهدي دانشجوي دكتري فنی بورسیه
28 جوادی فر نادر دانشجوي دكتري فنی بورسیه
29 حسینی سید مهدی دانشجوي دكتري فنی بورسیه
30 حكم آبادي عليرضا دانشجوي دكتري فنی بورسیه
31 سنچولی فرهاد دانشجوي دكتري فنی بورسیه
32 شفايي مصطفي دانشجوي دكتري فنی بورسیه
33 عبدالهی نوروز دانشجوي دكتري فنی بورسیه
34 قاسمی ناصر دانشجوي دكتري فنی بورسیه
35 کاظمی نژاد محمد دانشجوي دكتري فنی بورسیه
36 كاهه داوود دانشجوي دكتري فنی بورسیه
37 مقصودلو علیرضا دانشجوي دكتري فنی بورسیه
38 مقصودلو حجت اله مربی فنی تمام وقت
39 متكي نعمت اله مربی فنی تمام وقت
40 كبيرنجفي محمدمهدي مربی فنی تمام وقت
41 ربیعی زهرا مربی فنی تمام وقت
42 بورجندی معصومه مربی فنی تمام وقت
43 ترشیزی مهدی مربی فنی تمام وقت
44 توانبخش امیر مربی فنی تمام وقت
45 خرمالي احمد مربی فنی تمام وقت
46 شاهكومحلي اميرعلي مربی فنی تمام وقت
47 شفيعي سهيل مربی فنی تمام وقت
48 عبداللهیان علی مربی فنی تمام وقت
49 عجم لیلا مربی فنی تمام وقت
50 فاتحي سيچاني فريبزر مربی فنی تمام وقت
51 ابراهيمي عبدالحميد دانشیار انسانی تمام وقت
52 سعیدی پرویز دانشیار انسانی تمام وقت
53 عباسی ابراهیم دانشیار انسانی نیمه وقت
54 آزما فریدون استادیار انسانی تمام وقت
55 بخارائیان خراسانی مریم استادیار انسانی تمام وقت
56 برسلانی راضیه استادیار انسانی تمام وقت
57 پاكزاد عليرضا استادیار انسانی تمام وقت
58 پیغون عبدالناصر استادیار انسانی تمام وقت
59 تبديلي آذر علي استادیار انسانی تمام وقت
60 حسینی سید محمد رضا استادیار انسانی تمام وقت
61 حیدری حشمت الله استادیار انسانی تمام وقت
62 خوزین علی استادیار انسانی تمام وقت
63 دیده خانی حسین استادیار انسانی تمام وقت
64 ذبیحی زرین کلایی علی استادیار انسانی تمام وقت
65 رضایی شیرازی رضا استادیار انسانی تمام وقت
66 ساده احسان استادیار انسانی تمام وقت
67 اشرفی مجید استادیار انسانی تمام وقت
68 سميعي روح الله استادیار انسانی تمام وقت
69 سید رضایی سید حسن استادیار انسانی تمام وقت
70 فامیلیان سوركي حسین استادیار انسانی تمام وقت
71 فکری ندا استادیار انسانی تمام وقت
72 گرجی محمد باقر استادیار انسانی تمام وقت
73 گرکز منصور استادیار انسانی تمام وقت
74 گرگانلی دوجی جمادوردی استادیار انسانی تمام وقت
75 گنجی جامه شوران قربانعلی استادیار انسانی نیمه وقت
76 مازندرانی امید استادیار انسانی تمام وقت
77 مستقیمی محمودرضا استادیار انسانی تمام وقت
78 ملك محمدي محسن استادیار انسانی تمام وقت
79 مهدوی ملیحه استادیار انسانی تمام وقت
80 مهدوي نور سيدحاتم استادیار انسانی تمام وقت
81 مهدیان مسعود استادیار انسانی تمام وقت
82 مهرانی هرمز استادیار انسانی تمام وقت
83 نائینی ژیلا استادیار انسانی تمام وقت
84 شرفی زاده داوود دانشجوي دكتري انسانی تمام وقت
85 ایازی صمد دانشجوي دكتري انسانی تمام وقت
86 آقایی بهمن بگلو ندا دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
87 مهرابيان احمد دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
88 اصغرپور حبیب دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
89 بارانی قاسم دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
90 حاجي اكبري محدثه دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
91 حقيقي نيا عاطفه دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
92 خامکی علی دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
93 خاندوزی سید احسان دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
94 خرم بخت زهرا دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
95 دامغانی میرمحله معصومه دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
96 دیلم محمد جواد دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
97 سروری خراشاد رضا دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
98 شجاعي سامره دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
99 شهرابی بهزاد دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
100 طاهری سید علی دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
101 محمودي وايقان بهزاد دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
102 نادريان آرش دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
103 اصفهانکلاتی مریم دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
104 نصيري مجید دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
105 نعیمی نظام آباد مهدی دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
106 نورايي فرهاد دانشجوي دكتري انسانی بورسیه
107 خسروی لاریحانی محمد تقی مربی انسانی تمام وقت
108 دنكوب مرتضي مربی انسانی تمام وقت
109 صالحی احمد مربی انسانی تمام وقت
110 صیامی سحر مربی انسانی تمام وقت
111 مزيدي عليرضا مربی انسانی تمام وقت
112 کریمیان محمد تقی مربی انسانی تمام وقت
113 غلامی صفر مربی انسانی نیمه وقت
114 استيري مجيد مربی انسانی تمام وقت
115 اسماعيلي سميرا مربی انسانی تمام وقت
116 اصغرزاده علي مربی انسانی تمام وقت
117 بای رقیه مربی انسانی تمام وقت
118 پورموسوي اعظم السادات مربی انسانی تمام وقت
119 ثنايي پور هادي مربی انسانی تمام وقت
120 معصومی الهه مربی انسانی تمام وقت
121 مهدي نژاد يزدي ليلا مربی انسانی تمام وقت
122 جناب آقا نسرین مربی انسانی تمام وقت
123 جلایی حمید رضا مربی انسانی تمام وقت
124 چراغي بهاره مربی انسانی تمام وقت
125 حاجی حسینی سمانه مربی انسانی تمام وقت
126 حبیبی زهرا مربی انسانی تمام وقت
127 يادآور نيك روش سيدنورالدين استادیار هنر و معماری تمام وقت
128 ناصر بخت محمد حسین استادیار هنر و معماری تمام وقت
129 کلانتری بهنام دانشجوي دكتري هنر و معماری تمام وقت
130 اکبری سعید دانشجوي دكتري هنر و معماری تمام وقت
131 طاهري اردوان دانشجوي دكتري هنر و معماری بورسیه
132 حسنی غلامرضا دانشجوي دكتري هنر و معماری بورسیه
133 طاهري پژمان دانشجوي دكتري هنر و معماری بورسیه
134 شیخ دل آرام مربی هنر و معماری تمام وقت
135 عظيمي جواد مربی هنر و معماری تمام وقت
136 طالبي ويري سيده فهيمه مربی هنر و معماری تمام وقت
137 علي بيگي عليه مربی هنر و معماری تمام وقت
138 قناعتيان حسين مربی هنر و معماری تمام وقت
139 كندي دايني معصومه مربی هنر و معماری تمام وقت
140 مزیدی سپیده مربی هنر و معماری تمام وقت
141 مقيميان نازنين مربی هنر و معماری تمام وقت
142 نبی زاده رشونده آرزو مربی هنر و معماری تمام وقت
143 هاشمی پور محمدتقی مربی هنر و معماری تمام وقت
144 باقر زاده رامين مربی هنر و معماری تمام وقت
145 آحادي اردبيلي رضا مربی هنر و معماری تمام وقت
146 حاج ملاعلی محمدرضا مربی هنر و معماری تمام وقت
147 قنبری مجتبي استادیار علوم پایه تمام وقت
148 یداله زاده چاری خدیجه استادیار علوم پایه تمام وقت
149 نعیمی آزاده سادات استادیار علوم پایه تمام وقت
150 مهام مهدی استادیار علوم پایه تمام وقت
151 گرائيلي كرپي الهام استادیار علوم پایه تمام وقت
152 فتحی فرشته استادیار علوم پایه تمام وقت
153 عباسیان حسین استادیار علوم پایه تمام وقت
154 طاهری تاری سید مصطفی استادیار علوم پایه نیمه وقت
155 زارع دورابي روح الله استادیار علوم پایه تمام وقت
156 پقه عبدالعزیز استادیار علوم پایه تمام وقت
157 رجبی ایولی علی اصغر دانشجوي دكتري علوم پایه بورسیه
158 زنگانه وحید دانشجوي دكتري علوم پایه بورسیه
159 صادقي كهندئي راضيه دانشجوي دكتري علوم پایه بورسیه
160 کرمی فرد مژده دانشجوي دكتري علوم پایه بورسیه
161 مسلمی پور علی دانشجوي دكتري علوم پایه بورسیه
162 هلاکو عثمان دانشجوي دكتري علوم پایه بورسیه
163 کاظمی پور سید علی دانشجوي دكتري علوم پایه بورسیه
164 دوستي ديلمي محمدجعفر دانشجوي دكتري علوم پایه بورسیه
165 جلال شاهکویی رقیه دانشجوي دكتري علوم پایه بورسیه
166 تیموری یانسری مهدی مربی علوم پایه تمام وقت
167 نادرخانی راضیه مربی علوم پایه تمام وقت
168 مزیدی حسین مربی علوم پایه نیمه وقت
169 محمد مرادی یعقوب مربی علوم پایه تمام وقت
170 وثوق شهره استادیار پرستاری تمام وقت
171 حجتي حميد دانشجوي دكتري پرستاری بورسیه
172 ميركريمي سيد كمال الدين دانشجوي دكتري پرستاری بورسیه
173 شکوری آمنه مربی آموزشیار پرستاری بورسیه
174 فرهادی سکینه مربی پرستاری تمام وقت
175 صادقی محمدصادق مربی پرستاری تمام وقت
176 حیدری محمد تقی مربی پرستاری تمام وقت

 
 
شماره های مستقیم و داخلی  واحد:             مشاهده
آدرس پست الکترونیک  :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آدرس :استان گلستان - شهرستان علی آباد کتول- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
کد پستی :93451-49417   تلفن :34222300-017   و     34224500-017
نمابر :34225673-017
                                                          شماره های مستقیم و داخلی واحد
سمت             

داخلی      

شماره تلفن های مستقیم          
ریاست 2202-2201 34226405
رئیس دفتر فرهنگ اسلامی 2406 34240167
ستاد اقامه نماز 3319 34240168
روابط عمومی 2205 34226522
روابط بین الملل   34239784
گزینش 2208 34234400
بسیج برادران 2402 34230696
بسیج خواهران 3220 34230697
بسیج اساتید 3212  
حراست 2206 34225972
رئیس اداره حقوقی 2211  
ستاد شاهد 2203  
فناوری اطلاعات 2207 34239510
فوق برنامه تربیت بدنی 2701 34239786
معاونت اداری مالی 2100 34237934
مدیر اداری 2008 34237931
مدیر مالی 3000 34220065
صندوق رفاه دانشجویی 3618 34239512
امور شهریه 3007  
صندوق رفاه کارکنان 2606 34239781
انتظامات 3210-2311 34239788
تدارکات 3702 34220075
امور نقلیه 2021 34232300
معاونت دانشجویی 2106 34235145
مدیر دانشجویی 2005 34221906
فارغ التحصیلان 3009-2001 34239783
امور مشمولین 2006  
دفتر مشاوره  3804-3420 34240381
معاون آموزش 2102 34235143
مدیر آموزش 2004  
رئیس دانشکده تربیت بدنی 2800 34237932
رئیس آموزش دانشکده تربیت بدنی 2802  
رئیس دانشکده علوم انسانی 3308 34239903
معاون دانشکده علوم انسانی 2305  
رئیس آموزش دانشکده علوم انسانی 3300  
امور کلاسهای دانشکده علوم انسانی 3200 34239782
رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری 2308 34221908
معاون دانشکده مدیریت و حسابداری 2602  
رئیس آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری 2601  
امور کلاسهای دانشکده مدیریت و حسابداری 2608 34221908
رئیس دانشکده فنی و مهندسی 3309 34239511
معاون دانشکده فنی و مهندسی 3306  
رئیس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 3303  
امور کلاسهای دانشکده فنی و مهندسی 3400 34239787
کارگزینی هیات علمی 2109 34236416
امور پایان نامه ها 2908 34221909
ثبت نام 3207 34239780
امتحانات 2111-2110  
معاونت پژوهش 2103 34235144
مدیر پژوهش 2108  
ارتباط با صنعت 3307 34239513
مرکز رشد   34240380
باشگاه پژوهشگران جوان 2300 34240388
مرکز تحقیقات انرژی 2300 34240388
دبیر خانه دائمی همایش ها 3002 34240382
مدیر گروه دکتری 3102 34240384
مدیر گروه معارف 3205  
مدیر گروه ادبیات 3418  
مدیر گروه زبان 3418  
مدیر گروه هنرومعماری 3216  
مدیر گروه پرستاری 3320 34237933
مدیر گروه حسابداری 2620  
مدیر گروه مدیریت 2605  
مدیر گروه الکترونیک و برق - قدرت 3305  
مدیر گروه مکانیک 3101  
کارشناس رشته های مدیریت مالی ،نیروی انسانی ، مهندسی مالی 2603  
کارشناس رشته های بازاریابی ، تحول 2609  
کارشناس رشته های حسابداری ، حسابرسی ، تشکیلات ،سیستم های اطلاعاتی 2403  
کارشناس رشته های کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی و مهندسی رباتیک 3303  
کارشناس رشته های الکترونیک ، برق صنعتی ،تکنولوژی برق-قدرت،تکنولوژی تاسیسات ، مهندسی عمران                            3304  
کارشناس رشته های مهندسی پزشکی ، ساخت و تولید ، جوشکاری ، برق-قدرت 3100  
کارشناس رشته های مهندسی پرتو پزشکی ، مهندسی هسته ای 3301  
کارشناس رشته های برق-مخابرات،کامپیوتر ،مکانیک ،ریاضی ، مهندسی برق ورودی 93 به بعد 2805  
مخابرات   34222300-34223300-34224500-34221905
دبیر خانه 2012-2002 34235141
شماره فکس دفتر ریاست واحد   34225673
شماره فکس دبیر خانه واحد   34235141
     
     
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.