« نرم افزار حسابداری محک »

فرخوان برگزاری آموزش نرم افزار حسابداری

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

دانشجویان رشته های حسابداری ، مدیریت با کلیه گرایش ها و همچنین علاقه مندان به یادگیری این نرم افزار می توانند به مرکز مشاوره واحد مراجعه و ثبت نام نمایند.

« با ارائه گواهینامه معتبر »

مکان ثبت نام: دانشکده علوم انسانی-طبقه اول شرقی- مرکز مشاوره دانشجویی

شماره تماس: 34240381-017