«کارگاه آموزشی مهارتهای زناشویی»

در راستاي ارتقاي مهارت هاي زندگي و رضايت از زندگي و شادزيستن ، مركز مشاوره دانشجويي با همكاري دفتر آموزش هاي كوتاه مدت، اقدام به برگزاري كارگاه هاي آموزشي« مهارتهاي زناشويي » و « مهارتهاي فرزندپروري»  

     ويژه دانشجویان ،كاركنان ، اساتيد و خانواده هاي آنان و... نموده است.

   لطفا جهت ثبت نام با شماره داخلي 3420و یا 34240381( مرکز مشاوره) تماس بگيريد.

« با ارائه گواهينامه معتبر و رسمي دانشگاه آزاد و سازمان بهزيستي »

***************************************

«کارگاه آموزشی مهارتهای فرزندپروری»

در راستاي ارتقاي مهارت هاي زندگي و رضايت از زندگي و شادزيستن ، مركز مشاوره دانشجويي با همكاري دفتر آموزش هاي كوتاه مدت، اقدام به برگزاري كارگاه هاي آموزشي«مهارتهاي فرزندپروري»  

     ويژه دانشجویان ،كاركنان ، اساتيد و خانواده هاي آنان و... نموده است.

   لطفا جهت ثبت نام با شماره داخلي 3420و یا 34240381( مرکز مشاوره) تماس بگيريد.

« با ارائه گواهينامه معتبر و رسمي دانشگاه آزاد و سازمان بهزيستي »

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.