به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند با توجه به بخشنامه و الحاقی سازمان مرکزی مربوط به دانشجویان نمونه با در دست داشتن مدارک معتبر به مدیر دانشجویی واحد واقع در ساختمان اداری  مراجعه نمائید.

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه 

اطلاعیه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.