🔴قابل توجه دانشجویان گرامی 
با توجه به اینکه روز یا ساعت امتحان پایان ترم برخی دروس تغییر یافته است، لذا کلیه دانشجویان محترم ملزم به دریافت برگه جدید انتخاب واحد از سایت واحد می باشند. مسئولیت عواقب ناشی از عدم دریافت برگه انتخاب واحد بر عهده دانشجو می باشد .
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد