تاریخ آزمون کتبی جامع در مقطع دکتری تخصصی برای ترم 2-97-96 برای تمامی رشته ها در روزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخ 5 و 6 تیرماه 97 و آزمون شفاهی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، مورخ 13 و 14 تیرماه 97 (با تشخیص دانشکده ها ) برگزار می شود.

photo 2018 04 28 10 30 55