قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در ترم جاری 20 شهریور ماه می باشد. لذا دانشحویانی که به هر دلیلی  در زمان تعیین شده دفاع نکنند می بایست نسبت به انتخاب واحد و پرداخت شهریه در ترم آینده اقدام نمایند. بدیهی است زمان فوق تمدید نخواهد شد .
حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد