🔴🔴 ثبت نام نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی در نیمسال 99-98
در راستای اجرای مفاد شیوه نام نقل و انتقالات و الحاقیه میهمانی دائم دانشجویان دختر به محل سکونت در نیمسال اول 99-98 ،دانشجویان می توانند جهت ثبت نام درخواست های نقل و انتقالات دانشجویی از تاریخ 98/3/18 لغایت 98/4/18 از طریق سامانه منادا به آدرس:    https://www.monada.iau.ir اقدام نمایند .


🆔 @AKIAUnews