استاد ارجمند جناب آقای دکتر سیدرضایی
ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

بدینوسیله توفیق اخذ مجوز رشته موسیقی ( نوازندگی موسیقی ایرانی) در مقطع کارشناسی پیوسته را حضور جنابعالی، هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان تبریک عرض نموده، امید است در امر توسعه آموزش عالی به عنوان محور توسعه پایدار موفق و موید باشید

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

mosighi 89593