به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند، پایان کلاسهای ترم تابستان روز چهارشنبه مورخه 98/5/16بوده و از روز پنج شنبه 98/5/17تعطیلات تابستانی دانشگاه بمدت 2 هفته(تاروز جمعه 98/6/2) آغاز می گردد.