به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری می رساند ... دانشجویانی که تا پایان نیمسال اول 98، فاقد نمره قبولی در آزمون زبان می باشند می توانند جهت شرکت در آزمون تعیین سطح زبان دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نمایند.
زمان ثبت نام: 98/8/1 لغایت 98/8/11
سامانه ثبت نام :http:///English.iau.ac.ir/ept/
تاریخ امتحان: 98/8/24
محل: شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز
🆔 @AKIAUNews

english.iau.ac.ir (http://english.iau.ac.ir/ept/)
سامانه آزمون EPT.
irsafam IELTS center