به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده‌اند می‌رساند با توجه به شرایط خاص بهداشتی بوجود آمده، می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۶لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ با مراجعه به سایت دانشگاه از ساعت ۸ صبح الی ۲۴ جهت انتخاب واحد خود اقدام نمایند. شایان ذکر است حضور در دانشگاه ممنوع بوده و تلفنهای پاسخگویی در این سه روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر به صورت ذیل می باشد:

دفتر ثبت نام: ۰۱۷۳۴۲۳۹۷۸۰
امور مالی: ۰۱۷۳۴۲۳۷۹۳۵
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول