قابل توجه کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی
در راستای اجرای بخشنامه های سازمان و مطابق با شرایط بهداشتی ناشی از بیماری کرونا در جهت برگزاری امتحانات به صورت آنلاین، بدینوسیله لیست اسامی پشتیبانان آزمون آنلاین این واحد دانشگاهی جهت راهنمایی و رفع نواقص احتمالی در زمان امتحان به شرح مندرج فایل اعلام می گردد.
معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادڪتول

poshtiban 4633e