قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی که در مرحله آزمون جامع می باشند

مکان و زمان برگزاری آزمون جامع به شرح ذیل است:

آزمون روز یکشنبه مورخه ۹۹/۵/۱۲ در محل دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول برگزار می گردد ساعت برگزاری آزمون کتبی ساعت ۸صبح و آزمون شفاهی ساعت۱۴ می باشد.
- دانشجویان محترم می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه، به لینک زیر مراجعه نمایند
- دانشجویانی که از طریق طرح تعاون، محل آزمون خود را در شهر محل سکونت خود انتخاب کرده اند می توانند جهت برگزاری آزمون، ضمن هماهنگی قبلی با دانشگاه مورد نظر، به آن واحد دانشگاهی مراجعه نمایند
- آزمون شفاهی این دانشجویان نیز، ضمن هماهنگی با مدیران گروه مربوطه، بصورت مجازی برگزار می گردد

برق قدرت

برق کنترل

علوم باغبانی

مدیریت بازرگانی

الکترونیک

فیزیولوژی ورزشی

حسابداری

کارآفرینی

کارآفرینی آموزش عالی

کارآفرینی توسعه

مهندسی مالی

مکانیک

زبان انگلیسی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت صنعتی

مدیریت ورزشی

صنایع

زبان و ادبیات فارسی